Rejonowy Dzień Wspólnoty

W dniu 29 listopada odbył się Dzień Wspólnoty rejonu chojnickiego. Był to czas, w którym mogliśmy doświadczać działania Boga we wspólnocie i poddać się mocy Ducha Świętego, objawiającej się nam w Biblii. Poprzez swoje słowo Bóg bowiem objawia nam Siebie, swoje plany i swoją wolę. Poddanie swojego życia słowu Bożemu rodzące się z poddania Duchowi Świętemu pozwala nam dopiero we właściwy sposób i z pożytkiem czytać słowo Boże.

W konferencji ks. Ireneusz Kalf przypominał nam, że Duch Święty w języku hebrajskim to Ruah – wiatr, ruch powietrza, który nas porywa, popycha do zupełnie nowych wyzwań, o których sami byśmy nie pomyśleli. Dlatego możliwe jest podejmowanie służby w Diakoniach, bo to On nas popycha i uzdalnia.

Takim czasem poddania się działaniu Ducha Świętego, była modlitwa wieczorna, która rozpoczęła się Namiotem spotkania, podczas którego konfrontowaliśmy nasze życie z wezwaniem do rozpoznania swoich charyzmatów. Po spotkaniu indywidualnym z Bogiem obecnym w Jego Słowie, nastąpił moment modlitwy Wspólnoty nad osobami, które włączyły się do posługi w poszczególnych Diakoniach. Czerpiąc z tego czasu łaski mamy nadzieję, że Diakonie powoli okrzepną i zajmą się rozpoznaniem konkretnych działań na rzecz naszej Wspólnoty i Kościoła.
W programie dnia był także czas na spotkanie w kręgach, podczas którego stwierdziliśmy, że Duch Święty jest dla nas:

  • miłością osobową – w Nim doświadczamy miłości rozszerzającej nasze serca,
  • dawcą ogromu łask – często prosimy o okruchy, skrawki dobra, a On chce nam dać dużo więcej. Jego dary są niepojęte i różnorakie,
  • naszym duchowym powietrzem – oddychamy Nim na co dzień, bez tego oddechu nie byłoby w nas życia (duchowe oddychanie – nie tylko oczyszczający wydech, ale trzeba się napełnić Jego życiodajną obecnością),
  • motywatorem do działania- siła napędowa naszego życia,
  • mocą, która zabiera nasz lęk, zwłaszcza przed śmiercią, końcem świta, krzyżem, cierpieniem, daje odwagę aby pójść na pustynię,
  • ruchem, tchnieniem – bo wykorzystuje nas do tego, aby działać w życiu innych, byśmy byli przekazicielami Bożego działania.

Duch Święty chce abyśmy całkowicie Mu się powierzyli, podporządkowali własne plany Jego zamiarom, abyśmy Jemu ufali.
Poprzez zaangażowanie dużej ilości osób w przygotowanie Dnia Wspólnoty uczyliśmy się odpowiedzialności za Wspólnotę i służby, do której wychowuje nas założyciel naszego ruchu ojciec Franciszek.

Doświadczyliśmy też tego, że Duch Święty obficie objawia swoją moc we wspólnocie.