Modlitwa w intencji rodzin DK diecezji pelplińskiej

W trakcie ostatniego Diecezjalnego Dnia Skupienia Animatorów Domowego Kościoła, nasz moderator diecezjalny ks. Łukasz Wisiecki zapowiedział, że co miesiąc będzie sprawował Mszę Świętą w intencji rodzin Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej. Zaprosił do togo również wszystkich, którzy chcą we wspólnej modlitwie zawierzyć wszystkie rodziny Bogu, aby w tym czasie również uczestniczyli w Eucharystii w miejscu w którym przebywają lub wraz z księdzem moderatorem.

Terminy i miejsce odprawiania mszy w tej intencji będą dostępne w kalendarzu na naszej stronie. Najbliższa Eucharystia odbędzie się 11 grudnia w kościele parafialnym pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie.

 

Na koniec Dnia Skupienia ks. Łukasz wręczył każdemu modlitwę, również w intencji rodzin Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej. Prosił, aby każde małżeństwo w kręgu zanosiło prośby do Boga poprzez tę modlitwę. Oto jej treść:

Boże, nasz Ojcze, Ty pragniesz zbawić każdego z nas.

Czynisz to we wspólnocie, bo nie chcesz, aby człowiek był sam.

Objawiłeś swoją ogromną miłość i niezgłębione miłosierdzie,
powołując mężczyznę i kobietę do życia w małżeństwie i rodzinie.

W ten sposób pokazujesz nam jak kochać, przebaczać i żyć pełnią życia.

My jednak – pokaleczenie przez grzech – jesteśmy słabi
i nic sami nie możemy uczynić.

Kochany Ojcze, Ty dobrze o tym wiesz, dlatego dałeś nam wspólnotę małżeństw,
nasz krąg rodzin, który spotyka się w Twoje imię!

To w nim wzrastamy, budując więź z Tobą,
w swoim małżeństwie i z innymi ludźmi.

Prosimy Cię, nasz Stwórco i Panie, błogosław naszemu kręgowi rodzin,
wspieraj w pracy nad sobą i swoją rodziną.

Pomimo różnych trudów i oschłości, rozniecaj radość z dzielenia się
swoim życiem, relacją z Tobą, naszymi zobowiązaniami,
które są wielkim darem na drodze do Ciebie.

Ojcze Wszechmocny, wlewaj na naszą małżeńską codzienność
miłość Ducha Świętego i wzbudzaj w nas postawę służby,
wypalając nasz egoizm i zniechęcenie.

Zabieraj nam nasze lęki i otwieraj nas na dawanie siebie
oraz tych charyzmatów i talentów, które mamy od Ciebie.

Panie Boże, pokazuj nam nieustannie jak wielki to skarb formować
swoje małżeńskie i rodzinne życie we wspólnocie Domowego Kościoła.

Niech nasz krąg małżonków tętni Twoim Światłem i Życiem,
wzmacniając nasze rodziny, abyśmy w mocy Ducha Świętego,
weszli parami do Twojego Królestwa.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pobierz modlitwę do druku