Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów w Pelplinie

„W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”

Pod takim hasłem w sobotę 7 listopada odbył się DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW (DDSA) Kręgów Rodzin DK.
Zawiązanie wspólnoty odbyło się w Sali konferencyjnej Collegium Marianum o godzinie 9.30. Przywitała nas para diecezjalna DK Genia i Krzysztof Wieccy oraz gospodarze spotkania Mariola i Zdzisiu Lejkowie – Diecezjalna Diakonia Rekolekcyjna.
W tematykę Dnia Skupienia wprowadził ks. Łukasz Wisiecki – Moderator Diecezjalny DK, który nawiązał do hasła roku formacyjnego. Wybrzmiało wiele pytań m.in.: Czy ja słucham Ducha Świętego?, Kim On dla mnie jest?…

Konferencję Doświadczenie Ducha Świętego w małej grupie, ilustrowaną prezentacją wygłosili G.iK.Wieccy.

Kolejnym punktem dnia był Namiot Spotkania. Przenieśliśmy się do Kaplicy Collegium Marianum, by rozważać Pierwszy List do Koryntian (1 Kor 12,8-11).
Eucharystię

odprawił i kazanie wygłosił ks. Łukasz Wisiecki. Zachęcamy do wysłuchania homilii:

W skierowanym do nas słowie powiedział m.in. abyśmy byli wierni w małych rzeczach, wierni fundamentom – naszej formacji, wierni charyzmatom RŚ-Ż. Na zakończenie wszystkie małżeństwa pobłogosławił Najświętszym Sakramentem.

Po mszy św. w Refektarzu czekał na nas przepyszny obiad. Wzmocnieni posiłkiem, po krótkiej przerwie udaliśmy się na spotkanie w grupach. Rozważaliśmy pytania dot. Miejsca Ducha Świętego w naszym życiu i Jego roli w pełnionej przez nas posłudze.
W Sali konferencyjnej kontynuowaliśmy spotkanie ogólne, gdzie prezentowaliśmy efekty pracy poszczególnych grup.
Konferencję pt. Wiara, a świadectwo Ducha Świętego wygłosił do nas sam ks. Fr. Blachnicki,

która została przyjęta z dużym zainteresowaniem.
Na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy niezwykły prezent – modlitwę ułożoną przez ks. Łukasza Wisieckiego , która kończy się słowami:

Abyśmy w mocy Ducha Świętego,

weszli parami do Twojego Królestwa.

Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Niechaj modlitwa ta będzie odmawiana przez wszystkie małżeństwa w diecezjalnej wspólnocie Domowego Kościoła.

Galeria zdjęć