Bądźcie wierni w małych rzeczach!

Na początek uczestnicy wysłuchali wprowadzenia ks. Łukasza, która nawiązywała do tematu roku Ruchu Światło – Życie, tj. „W mocy Ducha Świętego”. Następnie Genia i Krzysztof mówili o „Doświadczeniu Ducha Świętego w małej grupie”. Dalej sam Jezus pokazywał wszystkim dary Ducha Świętego w trakcie Namiotu Spotkania (1 Kor 12, 8-11). W trakcie Eucharystii, ks. moderator wygłosił homilię. Wskazał wszystkim, aby byli wierni w małych rzeczach. Szczególnie zwracał tu uwagę na formację we wspólnocie Domowego Kościoła. Po Mszy Świętej, każde małżeństwo otrzymało błogosławieństwo od Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Grupy pracowały nad tematem „Miejsce Ducha Świętego w naszym życiu i Jego rola w pełnionej przez nas posłudze”. Późniejsze podsumowanie było bardzo wartościowe. Zwracano uwagę na bardzo dobre rzeczy w trakcie pełnionej posługi, zwracano również uwagę na problemu, które utrudniają członkom Domowego Kościoła przeżywać formację. Następnie uczestnicy obejrzeli konferencję ks. Franciszka Blachnickiego nt.: „Wiara, a świadectwo Ducha Świętego”. Na zakończenie wszyscy otrzymali modlitwę ułożoną przez ks. Łukasza Wisieckiego i zachęcał do jej odmawiania przez wszystkie małżeństwa w diecezjalnej wspólnocie Domowego Kościoła.