Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu Lębork

W niedzielę 11 października 2015 roku przeżywaliśmy pierwszy w tym roku formacyjnym Rejonowy Dzień Wspólnoty w Lęborku pod hasłem W mocy Ducha Świętego.
Zawiązanie wspólnoty nastąpiło w Auli Jana Pawła II. Po zapaleniu świecy przy gitarowym akompaniamencie Andrzeja zaśpiewaliśmy pieśń do Ducha św., po której para rejonowa poprowadziła modlitwę do Ducha św.
W namiocie spotkania rozważaliśmy Słowo Boże (Dz 1, 1-8).
O godz. 13.00 udaliśmy się na uroczystą Eucharystię wspólnotową, która była sprawowana w intencji wszystkich rodzin z DK z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Świętej rodziny oraz za kapłanów posługujących w Domowym Kościele. W homilii nasz Moderator Rejonowy o.Przemek powiedział min, iż powinniśmy dążyć do wolności w Chrystusie, który nam powie, co jest prawdziwą wartością, skarbem naszym. Drogą dla każdego z nas jest słowo Boga, przyjęcie radykalne Ewangelii w swoim życiu, przyjęcie błogosławieństw. Aby osiągnąć doskonałość, musimy uwolnić się od potrzeby posiadania i gromadzenia bogactw.

Tuż po eucharystii złożyliśmy życzenia o. Przemkowi, który w tym dniu obchodził swoje urodziny. Następnie udaliśmy się do Auli Jana Pawła II. Tam została odmówiona modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego o jedność we wspólnocie i rodzinach DK. Konferencję pt. Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina wygłosił do nas sam ks. Fr. Blachnicki (prezentacja), która została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Dla wielu członków ruchu była to pierwsza możliwość usłyszenia naszego założyciela.

Gdy małżonkowie słuchali konferencji, dzieci pod okiem rodziców z kręgu II oddawały się zabawom.
Po konferencji pracowano w grupach. Przeczytanie oraz omówienie wskazanych fragmentów pisma miało pokazać rolę i znaczenie Ducha Świętego w naszym życiu. Podsumowanie pracy przez wybranych sprawozdawców dało nadspodziewane efekty.

Po konferencji nastąpiło dzielenie się życiem. Tym razem poproszono o świadectwa rodziny, które uczestniczyły w rekolekcjach formacyjnych. Swoimi przeżyciami z:

  • Oazy Rodzin I st. podzielili się Tereska i Zbyszek oraz Joanna i Tadeusz
  • ORAR II – Trudzia i Zenek
  • Oazy Rodzin III – Lucyna i Wojtek
  • ORDR I – Krysia i Mirek

Radosną chwilą były życzenia dla jubilatów, którzy od ostatniego RDW obchodzili 35-lecie zawarcia związku małżeńskiego: Teresa i Zbigniew Prangowie oraz Ewa i Marian Fiukowie.

Przed końcowym błogosławieństwem modlono się w intencji synodu biskupów o rodzinie. Całość RDW zakończyła Agapa. Przy kawie i ciastku jeszcze dość długo dyskutowano i wymieniano poglądy.
Dziękujemy wszystkim za obecność i tak liczne świadectwo przeżywania wspólnoty.

Lucyna i Wojtek

Galeria zdjęć