Oaza Nowego Życia I° Pelplin

W rekolekcjach brało udział 16 uczestników, 3 animatorów i dwóch moderatorów. Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy. Każda grupa pod okiem jednej z animatorek: Małgorzaty, Marceliny i Weroniki. Nad animatorkami czuwał ks. Mateusz Szulc i Agnieszka Huppert. Przebieg rekolekcji związany był z przeżywaniem tajemnic różańca: radosnych, bolesnych i chwalebnych. Oaza trwała więc 15 dni. Plan dnia był ułożony tak, że każdego dnia znalazł się czas modlitwę, zabawę i relaks. 4 dnia przyjmowaliśmy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, co było dla większości dużym przeżyciem. Uroczystość odbyła się w kaplicy jako nabożeństwo, podczas którego oddawaliśmy nasze życie Jezusowi.

Dnia 9 odbyła się droga krzyżowa na pobliską nam ,,Górkę Papieską” oddaloną o 1,5 km od budynku mieszkalnego.

Dnia 10 ,,Adoracja Krzyża” odbyła się w kaplicy w seminarium. Pod ołtarzem położony był krzyż, do niego można było przybijać gwoździami karteczki z wypisanymi grzechami, które od razu po zakończeniu modlitwy ks. Mateusz spalił na oczach uczestników w symbolicznym zapomnieniu grzechów przez Boga.

Dzień 11 był dniem spowiedzi generalnej. Tego dnia uczestnicy rano dostali kartki i koperty, aby napisać list do Boga, co ułatwiło spowiedź generalną. Spowiedź generalna jest spowiedzią z całego życia, mówimy wszystko co nas gnębi. Oczywiście przystąpienie było dla chętnych, aczkolwiek przystąpili wszyscy.

Dzień 13 czyli Dzień Wspólnoty w Sianowie. Pojechali tam wszyscy uczestnicy. Najpierw odbyło się przedstawienie dziewięciu wspólnot. Następnie msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla. Kolejno poczęstunek, a o godzinie 15 Godzina Odpowiedzialności. Na tym nabożeństwie zachęcano uczestników do podpisania KWC (Krucjaty Wyzwolenia Człowieka). KWC to odpowiedz na apel Jana Pawła II polegająca na abstynencji i modlitwie za osoby z problem alkoholowym. Po tym wydarzeniu pojechaliśmy do ośrodka.

W ośrodku odbył się kolejny punkt rekolekcji, mianowicie Modlitwa Wstawiennicza. Ksiądz i animatorzy modlili się kolejno nad każdym chętnym uczestnikiem, a Ci zostali obdarowywani darami Ducha Świętego.

Dnia 15 odbyła się Agapa. Jest to uczta na zakończenie rekolekcji. Zjedliśmy wytworną kolację i bawiliśmy się. Tę noc uczestnicy spędzili na wspólnym oglądaniu filmów. Rano o godzinie 7 odbyła się msza i każdy wrócił ze zmienionym na lepsze sercem do domu.

Kreft Mateusz