Spotkanie Diakoni Jedności w Pelplinie

W spotkaniu tejże diakonii uczestniczą odpowiedzialni wszystkich diakonii diecezjalnych Ruchu Światło – Życie, gdzie omawiane są bieżące problemy. Diecezjalnej Diakonii Jedności przewodniczy Moderator Diecezjalny Ruchu Ś-Ż, ks. Artur Pukownik.

Zebranie jak zawsze rozpoczęto wspólna modlitwą. Następnie odpowiedzialny za Diakonię Komunikowania Społecznego – Łukasz Grzenkowicz przedstawił relację z warsztatów DKS, który miały miejsce 30 maja w Pelplinie. W następnej kolejności ustalano szczegóły najbliższego Diecezjalnego Dnia Wspólnoty, który odbędzie się w Sianowie 20 czerwca. Dalej omawiano wszystkie oazy letnie, które są organizowane przez Ruch Ś-Ż Diecezji Pelplińskiej. Zgłoszono propozycję, aby po oazach letnich powstał film, który będzie pokazywał czym jest ten szczególny czas dla wspólnot oazowych. W związku z tym zachęca się wszystkich, aby przesyłali filmy z rekolekcji letnich, które później zostaną zmontowane w jeden film. Filmy można nadsyłać na adres: . Ostatnim punktem spotkania było ustalenie programu Diecezjalnego Dnia Wspólnoty, który odbędzie się po rekolekcjach letnich 12 września w Pelplinie.

Następne spotkanie DDJ odbędzie się 31 sierpnia w Pelplinie.