Po raz pierwszy w Sejmie spotkał się Ruch Światło – Życie

Kochani przyjaciele ze Wspólnoty Domowego Kościoła!

Jesteśmy winni Wam przekazania informacji odnośnie naszego udziału w Sympozjum, które było poświęcone społecznej działalności Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Miało ono miejsce w Sejmie  Rzeczypospolitej Polskiej,  w dniu 18.04.2015r.

Uczestniczyło w nim ponad czterysta osób, dla których tematy związane z misją społeczną katolików stanowią wyzwania i zadania jakie stoją przed wierzącymi w XXI w.

Wśród uczestników sympozjum była 9-osobowa grupa członków Wspólnoty Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie naszej pelplińskiej diecezji: Mariola i Zdzisław Lejkowie z Sierakowic, ze swymi córkami: Ewą, Jolą i Martyną, Kazik i Joasia Muzolfowie z Lubiewa i my – Basia i Henio Urbańscy z Chojnic. Wszyscy wyruszyliśmy do Warszawy bardzo wczesnym rankiem, różnymi drogami, ale Pan sprawił, że spotkaliśmy się razem na Mszy św. odprawionej w Kaplicy sejmowej tuż przed rozpoczęciem sympozjum.

Wielkie wrażenie towarzyszyło nam od pierwszych chwil wejścia do Sejmu, miejsca, gdzie decydują się sprawy naszego narodu ale już po kilku chwilach, widząc wiele znajomych twarzy, padając sobie powitalnie w ramiona Sejm stał się dla nas jakby miejscem kolejnych rekolekcji. Po wspólnie wyśpiewanej modlitwie do Ducha Świętego i pieśni oazowej  „Tyś jest Królem…Królem jest Bóg…” serca pałały nam niebywałą radością i dumą z przynależności do Ruchu Światło-Życie i do jego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego.

Cieszymy się, że była z naszej diecezji młodzież (chyba jedyna), która budowała nas swoja obecnością i zainteresowaniem sprawami Ruchu, w którym zresztą sama kształtuje się i wzrasta do życia w świecie wolnym, ale jakże jednocześnie zniewolonym.

Dziękujemy Joli Lejk (lat 16) za tak dojrzałą i przemyślaną relację z przebiegu Sympozjum. (czytaj)

W tej sytuacji dzielimy się z Wami tylko naszymi osobistymi odczuciami i słowami, które poruszają, wypowiedzianymi przez bp dr Adama Włodarczyka Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie „…To wielka radość, gdy w tym miejscu zostaje oddana dziejowa sprawiedliwość w stosunku do człowieka, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jednego z największych proroków współczesnych czasów, który nas, członków Ruchu Światło-Życie przygotował i wychował do przemian zapoczątkowanych 26 lat temu, do wizji świata wolnego…”.

Szczęść Boże!
Basia i Henio Urbańscy