XVIII Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła do Kalisza

image002XVIII Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
9 maja 2015 r.

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch…”. (1Kor 12,4)

„Z pojęciem charyzmatu można i należy związać także pojęcie powołania, bo dar udzielony przez Ducha Świętego jest równocześnie powołaniem i wezwaniem do określonego zadania, do określonej misji. Charyzmat jako powołanie jest jednocześnie skierowaniem na drogę diakonii, czyli służby. Ten, kto otrzymuje dar, jest wezwany, czyli powołany do tego, żeby tym darem służyć. Jeżeli dalej będziemy pytać o ukierunkowanie tej służby, to trzeba tutaj włączyć pojęcie wspólnoty. Służba, diakonia jest odniesiona do dobra wspólnoty. Diakonia jest służbą w ramach wspólnoty i na rzecz wspólnoty, dla jej budowania. To jest niesłychanie ważne, abyśmy nigdy tych rzeczywistości od siebie nie oddzielali, abyśmy zawsze widzieli je całościowo”.

/Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki/

PROGRAM SPOTKANIA:

11.30 – Zawiązanie wspólnoty i słowo bp. Adama Szala (Delegata ds. Ruchu Światło-Życie)
12.15 – Żyć darami Ducha Świętego
Konferencja ks. Tomasza Opalińskiego (moderatora krajowego DK) oraz Katarzyny i Pawła Maciejewskich (pary krajowej DK)
13.15 – Nabożeństwo do Ducha Świętego
Ogłoszenia
14.30 – Czas dla siostry i brata (oraz posiłek)
16.15 – Przygotowanie do Eucharystii
16.30 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna OSPPE (biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej)
Akt zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi.

W trakcie spotkania na placu stanie „Domek” – model symbolizujący trwającą rozbudowę Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK przy ul. Jagiellońskiej 100 w Krościenku. Wszyscy chętni będą mogli wesprzeć to dzieło swoją ofiarą.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy w intencji naszych małżeństw, rodzin, parafii, Ojczyzny, wspólnoty Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie!

Urszula i Piotr Dziamarscy
para diecezjalna DK
diecezji kaliskiej

ks. Michał Pacyna
moderator diecezjalny DK
diecezji kaliskiej

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK