Rekolekcje „Jedność małżenska” w Pelplinie

Uwieńczeniem odbywających się na przełomie lutego i marca rekolekcji dla małżeństw, zatytułowanych „Jedność małżeńska” były świadectwa i …łzy.

Rekolekcje potrwały zaledwie trzy dni,ale w tym czasie małżeństwa w nich uczestniczące zdołały poznać, poprzez cykl konferencji, kolejne możliwości budowy jedności małżeńskiej.Wspaniały wykład ks.Wojciecha Niemczewskiego nt. modlitwy małżeńskiej nawiązał do perły modlitwy jaką jest Magnificat, przykład modlitwy doskonałej na którym możemy się wzorować. Modlitwa Maryi z Magnificat jest wolna od egoizmu i skierowana ku miłości Boga.

Zapamiętajmy:

 1. W centrum modlitwy jest Pan Bóg;IMG_0042
 2. Modlitwa powinna uwolnić nas od egoizmu i skierować ku miłości Boga;
 3. Musisz się zawierzyć całkowicie Panu Bogu w modlitwie;
 4. Bóg uczy prawdy w modlitwie;
 5. Miłosierdzie Boże objawia się także w zabraniu nam czegoś;
 6. Owocem modlitwy jest radość;
 7. Radość jest niepokonanym orężem w walce duchowej.

 

Kolejne konferencje prowadzone przez małżeństwa Rusieckich i Witków poświęcone były dialogowi małżeńskiemu i regule życia.Rekolektanci mogli z nich dowiedzieć się m.in.,że:

 1. Dialog jest aktem religijnym,rozmową w obecności Boga;
 2. Dialog przełamuje pewne zawstydzenie,schematy wobec współmałżonka;
 3. Dialog to zasiadanie raz w miesiącu;IMG_0167
 4. Dialog należy przeprowadzać mając czas na to;
 5. Dialog jest drogą do jedności przy zachowaniu indywidualizmu małżonków;
 6. Na dialogu nie ma tematu, o którym nie należy rozmawiać;
 7. Do dialogu można zapraszać dzieci,które mogą powiedzieć wszystko,co o nas myślą,a my im nic nie odpowiemy;
 8. Na dialog zapraszamy Chrystusa.
 9. Reguła życia to praca nad sobą;
 10. Reguła ogólna to,np.chcemy żyć po chrześcijańsku;
 11. Reguła szczegółowa to,np.wyznaczenie sobie konkretnego celu postępowania;
 12. Pracujemy nad tym ,aby eliminować wady i pielęgnować cnoty;
 13. Reguła służy temu,aby się udoskonalać – „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5,48)

Niezapomnianym przeżyciem była adoracja Krwi Chrystusa,prowadzona przez moderatora diecezjalnego ks.Łukasza Wisieckiego podczas której małżonkowie oddawali Chrystusowi swoje oczekiwania,krzyże i marzenia.Wszyscy rekolektanci pozostają z głęboką wdzięcznością dla ks.Wysieckiego,który był duszą tych rekolekcji.Szkoda tylko,że tak szybko te trzy dni minęły.

 

Galeria zdjęć: