Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów w Pelplinie

Każdemu zaś z nas została dana łaska… (Ef 4,7)

Pod takim hasłem w sobotę 7 marca odbył się kolejny DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW (DDSA) Kręgów Rodzin DK. Był on kontynuacją poprzednich spotkań. Spotkania te stanowią rodzaj diecezjalnej szkoły animatorów. Tematem tego spotkania była Rola kapłana w Domowym Kościele i na spotkaniu kręgu.

Zawiązanie wspólnoty odbyło się w sali konferencyjnej Wyższego Seminarium Duchownego o godzinie 9.30. W tematykę Dnia Skupienia wprowadził ks. Łukasz Wisiecki – Moderator Diecezjalny DK, dla którego było to pierwsze spotkanie z animatorami poszczególnych rejonów.
Świadectwo o roli kapłana oraz jego posłudze w ruchu przedstawił ks. prałat Ireneusz Smagliński , dyrektor Radia Głos.

Następnie odbyły się spotkania w 5 grupach, podczas których animatorzy mieli okazję wymienić się doświadczeniami ze współpracy z kapłanami. Każda grupa miała za zadanie odpowiedzieć na postawione pytania. Oto niektóre z nich:

Współpraca animatorów kręgu z kapłanem :

  1. jak pozyskujemy kapłana?
  2. w jaki sposób wykorzystujemy obecność kapłana na spotkaniu kręgu?
  3. czy dajemy mu potrzebne materiały?
  4. co robimy by bardziej się angażował?
  5. co robimy, by go wspierać w jego posłudze?
  6. jaka, według nas, jest rola kapłana w kręgu?

Kolejnym punktem dnia był Namiot Spotkania. Przenieśliśmy się do Kaplicy św. Barbary , by rozważać Ewangelię (Ef 4, 11-15). Podczas Eucharystii, sprawowanej przez ks. Łukasza, nasz rejon włączył się w posługę liturgiczną (Jarek – służba ołtarza, Andrzej – czytanie, Wojtek – oprawa muzyczna).

W wygłoszonym słowie Moderator Diecezjalny posłużył się metaforą wieszaka, na którym trzeba się mocno „zawiesić, zawiesić się” na Bogu. Ramionami wieszaka są mąż i żona czyli małżeństwa w Domowym Kościele, a wspiera ich kapłan. Gdy ta jedność jest zachowana, jesteśmy silni i wówczas możemy być „wieszakami” dla innych na drodze ich formacji duchowej. Ks.Łukasz już wcześniej akcentował jedność małżonków i kapłana w DK, ich wspólną formację, obopólne przenikanie się. Kapłan ewangelizuje, ale też jest ewangelizowany Duchem Świętym.

Po mszy św. w Refektarzu czekał na nas przepyszny obiad. Wzmocnieni posiłkiem, udaliśmy się na zakupy materiałów formacyjnych DK w Diakonii Słowa i do pobliskiej księgarni.
Po krótkiej przerwie w sali konferencyjnej WSD kontynuowaliśmy spotkanie ogólne. Przyszedł czas na zaprezentowanie efektów pracy poszczególnych grup. Z wypowiedzi przedstawicieli każdej z grup wyłonił się obraz, odzwierciedlający współpracę z kapłanami. Wykazały one, jak ważna jest nie tylko obecność kapłana, ale również jego aktywność. Krąg ukazuje kapłanowi obraz rodziny. Kapłan, choć nie prowadzi bezpośrednio spotkania kręgu, bo jest to zadanie pary animatorskiej, to aktywnie w nim uczestniczy. Wspiera małżeństwa w kręgu swoją modlitwą, gotowością do udzielania rad i wyjaśnień, zwłaszcza, gdy animatorzy o to poproszą. We wszystkich wypowiedziach wybrzmiewał ton troski o kapłanów, ale nie brakło również bolączek. Moderator diecezjalny odpowiadał na liczne, związane z tym pytania.
Na zakończenie Dnia Skupienia ponownie zebraliśmy si e w kaplicy, gdzie miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu. Ks. Łukasz poprowadził krótką modlitwę zawierzenia, zaś na zakończenie wszyscy obecni otrzymali indywidualne błogosławieństwo na rozesłanie.

Galeria zdjęć