Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów Rodzin DK

Za nami Wielkopostny Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów Rodzin Domowego Kościoła. W murach seminarium pelplińskiego 7 marca br. spotkało się około 60 osób. Tematem przewodnim spotkania była „Rola kapłana w Domowym Kościele i na spotkaniu kręgu”.

W tematykę Dnia Skupienia tuż po zawiązaniu wspólnoty wprowadził nas ks. Łukasz Wisiecki, moderator diecezjalny DK. Natomiast konferencję – świadectwo „Rola Kapłana w Domowym Kościele i na spotkaniu kręgu” wygłosił ks. prałat Ireneusz Smagliński, dyrektor Radia Głos.

Animatorzy kręgów DK w czterech grupach dzielenia omawiali zagadnienia związane z rolą kapłana w Domowym Kościele i na spotkaniach kręgu. Wypracowane wnioski zostaną omówione w macierzystych kręgach. Na uwagę z pewnością zasługuje podejmowanie działań, by kapłan czuł się częścią naszego kręgu. Tylko tak będzie on mógł towarzyszyć małżonkom i ich rodzinom na ich drodze do świętości. Małżonkowie zaś powinni pomagać kapłanowi, dając mu siłę i wsparcie rodziny. Pozwali mu to osiągnąć znaczący wgląd w warunki życia małżeństw i rodzin, a to z kolei przełoży się na pomoc w jego kapłańskiej posłudze.

Piąta grupa animatorów skupiła się wokół osób pragnących posługiwać na rekolekcjach organizowanych przez wspólnotę Domowego Kościoła diecezji pelplińskiej. Osoby chętne do posługi podczas rekolekcji mogą się zgłaszać do Marioli i Zdzisława Lejków. W tym roku w naszej diecezji odbędą się ORAR I st. (7 – 12 lipca) i ORAR II st. (11 – 16 sierpnia).

Podczas Eucharystii modliliśmy się o potrzebne łaski dla ks. moderatora diecezjalnego oraz dla wszystkich księży moderatorów posługujących w Domowym Kościele. Wspólnie przeżyty dzień zakończyła modlitwa zawierzenia oraz uroczyste rozesłanie par animatorskich.

Relacja z przeżytego dnia oraz świadectwa małżeństw ukazały się na antenie Radia Głos.