Lutowa Oaza Modlitwy

W dniach od 13 do 15 lutego odbyła się 6-ta Oaza Modlitwy w tym roku formacyjnym. Tematem przewodnim tego spotkania była „Modlitwa”, dlatego w piątek nasze rekolekcje rozpoczęliśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. Wieczorem odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. moderatora Artura Pukownika.

Kolejnego dnia czekał nas bardzo napięty plan, który dzięki łasce Ducha Świętego wypełniliśmy krok po kroku. Od świtu zaczęliśmy wychwalać Boga modlitwą Jutrzni w kaplicy Collegium Marianum, po czym udaliśmy się na śniadanie. Kolejnymi punktami dnia było spotkanie diakonii i konferencja odbywająca się w kurii, której przewodniczyła pani Anna Maria Kolberg. Jednak przed jej przybyciem oazowicze śpiewali i tańczyli z wielką radością. Pani Kolberg wypowiedziała wyjątkowe słowa, a jej podejście do tematu pozwoliło nam spojrzeć na modlitwę z innej strony. Spotkanie umiliło poczęstowanie nas przez panią Annę czekoladkami, które poniekąd były odniesieniem do tematu.

Następnym punktem dnia była wspólna Msza Święta, którą poprzedziła katecheza mistagogiczna. Chcielibyśmy tu zwrócić uwagę na to, że Msza Święta jest najważniejszą częścią każdej oazy. Tak samo było i teraz. Pana Jezusa przyjęliśmy pod dwiema postaciami. Po Mszy Świętej czekał nas ciepły obiad, który niezwykle nam smakował.

Po Mszy Świętej był czas wolny, który każdy wykorzystał tak jak chciał. Lecz nie oszukując tu nikogo większość uczestników spędziła ten czas wspólnie w domku. Jest to wyjątkowy czas, który pokazuje jedność naszej wspólnoty.

O godzinie 14.50 wyruszyliśmy razem do kaplicy św. Józefa na Namiot Spotkania. Po Namiocie Spotkania dzieci i młodzież do lat 18 udały się do Collegium na przygotowane dla nich gry i zabawy. Pozostała część osób została na modlitwie wstawienniczej, w trakcie której wystawiona była Monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Jak co miesiąc podczas tej modlitwy dało się odczuć obecność Ducha Świętego. Animatorzy wraz z panią Ireną Szybist oraz z panią Tatianą Piotrowską podzieleni na małe grupy wstawiali się za nami zanosząc nasze problemy i błagania do Ducha Świętego. Każdy z uczestników po modlitwie miał możliwość wylosowania karteczki z fragmentem Pisma Świętego. Fragmenty Pisma prawie za każdym razem dawały nam odpowiedź w konkretnej intencji modlitwy.

Po modlitwach odbyły się spotkania w grupach, na których rozmawialiśmy o modlitwie pracując z fragmentem Pisma Świętego (Rdz 32, 25-30). Kolejnym punktem programu była kolacja, po której udaliśmy się na pogodny wieczór. Wieczór wypełniony zabawą, śpiewem i tańcem został zakończony wspólną Kompletą.

Późnym wieczorem trafiliśmy zmęczeni do naszych pokojów szczęśliwi z kolejnego udanego dnia.

Następny dzień zapowiadał się równie fascynująco. Niedzielę zaczęliśmy od celebracji słowa, gdzie wspólnie wysłuchaliśmy fragmentów Pisma oraz komentarzy do nich. Kazanie do liturgii słowa wygłosił ks. moderator Artur Pukownik. Kolejnym punktem było śniadanie, po którym odbył się Namiot Spotkania dla chętnych.

Znów czekał nas najwspanialszy punkt dnia, mianowicie Msza Święta w kościele katedralnym, której przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Antoni Bączkowski.

Jednym z ostatnich punktów programu była godzina świadectw, na której każdy mógł powiedzieć co go poruszyło na tych rekolekcjach. Wyjątkowe świadectwa były dowodem na działanie Ducha Świętego. Następnie wszyscy udali się na obiad.

Jedynym smutnym punktem programu było pożegnanie z uczestnikami i odprowadzenie przez Collegiastów dziewczyn na dworzec PKP.

Filip i Jurek z Collegium Marianum