Zaproszenie na XL Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Siostry i Bracia, Odpowiedzialni za charyzmat Ruchu Światło-Życie!

Z radością zapraszam Was na XL Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 20 do 23 lutego 2015 roku.

W tym roku mija 40 lat od momentu, gdy nasz Ruch jako hasło pracy rocznej obrał słowa „Odnowa w Duchu Świętym”. Był to czas niezwykły. Doświadczyliśmy wtedy podczas rekolekcji oazowych wylania darów Ducha Świętego, które trwale ukierunkowały Ruch Światło-Życie ku ewangelizacji i odnowie życia chrześcijańskiego. Wydarzenia te, związane z obfitością darów charyzmatycznych, stanęły również u początków rozwoju bardzo ważnego i cennego nurtu charyzmatycznego w Kościele rzymskokatolickim w Polsce.

Wspominając piękne wydarzenia sprzed 40 lat, które w istotny sposób wpłynęły na Kościół w Polsce, również dzisiaj dostrzegamy wielką potrzebę wołania o nowe wylanie darów Ducha Świętego na Kościół w Polsce i w innych krajach. Dlatego hasłem pracy rocznej w roku formacyjnym 2015/2016 będą słowa „W mocy Ducha Świętego”. Przygotowując się do tego czasu formacyjnego podczas tegorocznej XL Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odkryjemy na nowo moc Ducha Świętego działającego we wspólnocie Kościoła, w Biblii, w liturgii i na modlitwie. Spojrzymy na znaczenie darów charyzmatycznych i na działanie Ducha Świętego w nowej ewangelizacji. Odkryjemy również co mówi do nas Duch Święty w Kościele poprzez takie wydarzenia, jak Rok Życia Konsekrowanego, Synod o Rodzinie i Światowe Dni Młodzieży. Spojrzymy na zadania, które podejmujemy w ramach poszczególnych diakonii specjalistycznych naszego Ruchu. Będziemy modlić się o nowe wylanie łask Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy w mocy Ducha Świętego byli w stanie podjąć wezwania ewangelizacyjne Planu Ad Christum Redemptorem 2. Czas modlitwy i odkrywania Ducha świętego będzie dla nas również okazją do włączenia się w przygotowania do Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, który przypadnie w roku 2016.

W Kongregacji Odpowiedzialnych wezmą udział nasi Pasterze: bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski.

Wśród zaproszonych na Kongregację Odpowiedzialnych prelegentów usłyszymy: ks. Grzegorza Strzelczyka – dogmatyka, ks. Tomasza Tomaszewskiego – biblistę i moderatora diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. Tomasza Bacia – liturgistę, przełożonego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rze-szowie, ks. Grzegorza Suchodolskiego – Sekretarza generalnego komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w roku 2016, ks. Wojciecha Nowackiego – dogmatyka i proboszcza oraz pp. Joannę i Norberta Dawidczyków –koordynatorów krajowych Odnowy w Duchu Świętym, ks. Ryszarda Nowaka – moderatora diecezjalnego archidiecezji katowickiej, proboszcza, ks. Zbigniewa Snarskiego – proboszcza i teologa ducho-wości ze wspólnoty Kairos w Białymstoku, członka Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie, Katarzynę i Pawła Maciejewskich – Parę Krajową Domowego Kościoła, Jolantę Szpilarewicz – Odpowie-dzialną Główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz s. Małgorzatę Glanc – Przełożoną Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Głos zabiorą także odpowiedzialni za centralne diakonie specjalistyczne: Dorota Domańska, Marek Filar, ks. Wojciech Ignasiak, Wojciech Kosmowski, Dorota i Łukasz Kozyrowie, Marcin Łęczycki, Grażyna Miąsik, Anna Pełka, Marcin Skłodowski, Wioletta i Michał Szepietowscy, a także Iwona i Jacek Wolscy oraz Mirosława Chmielewicz.

Podczas Kongregacji będziemy radować się charyzmatem spotkania z siostrami i braćmi z Polski i z innych krajów, którzy, wraz z członkami Diakonii Misyjnej, już dzień przed XL Kongregacją Odpowiedzialnych zgromadzą się w gościnnym Domu Ruchu Światło-Życie archidiecezji częstochowskiej na XX Międzynarodowym Spotkaniu „Parresia”. Podczas tego spotkania będą modlić się i zastanawiać nad tym, jak w mocy Ducha Świętego rozszerzać charyzmat naszego Ruchu w swoich krajach dla ewangelizacyjnej odno-wy Kościoła.

Tegoroczna, jubileuszowa XL Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze będzie również niezwykła, ponieważ po raz pierwszy w historii Ruchu Światło-Życie spotkanie to poprowadzi Moderator Generalny, który równocześnie podejmuje posługę biskupa pomocniczego w archidiecezji katowickiej.

Niech czas tegorocznej XL Kongregacji Odpowiedzialnych pozwoli nam wszystkim nabrać duchowych sił do wszelkich zadań, które podejmiemy w mocy Ducha Świętego w Ruchu Światło-Życie. Do zobaczenia na Jasnej Górze!

Zapraszam do licznego udziału w XL Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Pan niech będzie z Wami!

Bp Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Katowice, 21 stycznia 2015 roku

PROGRAM

Piątek, 20 lutego

18.30 Możliwość uczestniczenia we Mszy świętej
20.00 Modlitwa rozpoczynająca Kongregację

Sobota, 21 lutego

8.00 Jutrznia – przewodniczy ks. Tomasz Opaliński, Moderator Krajowy Domowego Kościoła
9.00 Otwarcie Kongregacji. Zawiązanie wspólnoty, Prezentacja piosenki roku OŻK 2015
9.30 Słowo programowe – bp Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
10.15 Moc Ducha Świętego w Kościele. Jedna osoba w wielu osobach – ks. dr Grzegorz Strzelczyk
10.45 Moc Ducha Świętego w Biblii – ks. dr Tomasz Tomaszewski
11.15 Moc Ducha Świętego w liturgii – ks. dr Tomasz Bać
11.45 Światowe Dni Młodzieży wyzwaniem dla Ruchu Światło-Życie – ks. Grzegorz Suchodolski
12.15 Komunikaty – Fundacja „Światło-Życie”
12.30 Przerwa
14.00 Eucharystia – przewodniczy bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP
15.45 W mocy Ducha świętego Plan Ad Christum Redemptorem 2 – czas diakonii

 • Centralna Diakonia Ewangelizacji
 • Centralna Diakonia Misyjna
 • Centralna Diakonia Modlitwy
 • Centralna Diakonia Wyzwolenia
 • Centralna Diakonia Życia
 • Centralna Diakonia Liturgiczna
 • Centralna Diakonia Muzyczna
 • Centralna Diakonia Formacji Diakonii
 • Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
 • Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego
 • Diakonia miłosierdzia
 • Diakonia społeczna
 • Relacja z Międzynarodowego spotkania Ruchu Światło-Życie „Parresia”

17.45 Wielka modlitwa o nowe wylanie Ducha Świętego – Niech zstąpi Duch Twój!
18.30 Przerwa
19.45 Nieszpory z błogosławieństwem członków DIAKONII
21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 22 lutego

8.00 Jutrznia – przewodniczy ks. Paweł Płatek, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej

9.00 Czy Ruch Światło-Życie potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego? – ks. dr Wojciech Nowacki

9.30 Życie w Duchu Świętym – Joanna i Norbert Dawidczykowie

10.00 W mocy Ducha Świętego na modlitwie – ks. Ryszard Nowak

10.30 W mocy Ducha Świętego ku nowej ewangelizacji – ks. dr Zbigniew Snarski

11.00 W mocy Ducha Świętego. Wyzwania płynące z synodu o rodzinie – Katarzyna i Paweł Maciejewscy, Para Krajowa Domowego Kościoła

11.30 W mocy Ducha Świętego w życiu konsekrowanym

– Jolanta Szpilarewicz, Odpowiedzialna Główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła

– s. Małgorzata Glanc, Przełożona Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej

12.15 Podsumowanie Kongregacji

12.30 Przerwa

14.00 Eucharystia – przewodniczy bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie

Poniedziałek, 23 lutego

8.00 Eucharystia z Jutrznią – przewodniczy abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski

9.30 Spotkanie Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie

Pliki: