VII Bal nad Balami w Kartuzach

Dnia 17 stycznia br. w Kartuzach odbył się VII Bezalkoholowy Bal nad Balami. Bal jest co roku współorganizowany przez Wspólnotę Domowego Kościoła oraz Wspólnotę Przymierza Gwiazda Betlejemska. W tym roku w imprezie wzięło udział ok. 130 osób z czego niecałe 30 osób było członkami Domowego Kościoła. Przy wejściu gości witał teatr mimów. Bal został uroczyście otwarty przez ks. Wojciecha Klawikowskiego (proboszcza parafii w Grzybnie) i rozpoczęty modlitwą. Następnie wszyscy zasiedli do kolacji, po której rozpoczęła się bardzo wesoła zabawa animowana przez wodzireja. W trakcje balu miał miejsce również występ „Abba Show”, który został bardzo żywiołowo przyjęty przez wszystkich uczestników balu. W trakcie trwania balu odbywały się licytacje różnych przedmiotów (obrazy, kubki) oraz talonów do różnych miejsc. Dochód z licytacji będzie przeznaczony na dofinansowanie rekolekcji letnich dla rodzin.

Łukasz Grzenkowicz

Zdjęcia (fot. Tomasz Sołtysek)