Spotkanie opłatkowe DK w Zduńskiej Woli

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła diecezji pelplińskiej!

Z radością przyjęliśmy decyzję JE Biskupa Ryszarda Kasyny o mianowaniu nas w dniu 8 stycznia 2015r. parą diecezjalną Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie diecezji pelplińskiej. Jesteśmy wdzięczni za udzielone nam pasterskie błogosławieństwo i misję.

Biorąc odpowiedzialność za formację małżeństw w kręgach Domowego Kościoła postaramy się nie zawieść pokładanej w nas nadziei godnego pełnienia tej posługi dla dobra wspólnego. Sami pokornie prosimy o modlitwy w naszej intencji.

W dniach 9-11 stycznia br. razem z ustępującą parą diecezjalną Barbarą i Henrykiem Urbańskimi braliśmy udział w ogólnopolskim spotkaniu opłatkowym dla Domowego Kościoła, podczas którego w niedzielę nastąpiło przekazanie nam posługi pary diecezjalnej przez JE Biskupa Adama Szala, Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw RŚ-Ż oraz Moderatora Krajowego Domowego Kościoła ks. Marka Borowskiego.

Dziękujemy Basi i Heniowi za ich ogromne zaangażowanie w działania i bezinteresowną pięcioletnią służbę na rzecz małżeństw, które Domowy Kościół wybrały jako drogę swojej formacji duchowej i środowisko ustawicznego wzrostu na drodze duchowości małżeńskiej. Jesteśmy wdzięczni za okazywaną nam życzliwość i wszelką pomoc.

Życzymy im światła Ducha Świętego dla dobrego rozeznania miejsca dalszej służby w Domowym Kościele i jak najpełniejszego wykorzystania łask, którymi Chrystus ich obdarował. Niech powstałą wolną teraz przestrzeń czasową wypełnia wdzięczna modlitwa, wzajemna miłość małżeńska i odczuwalna życzliwość wspólnoty, dająca siły do wiernego trwania w charyzmacie RŚ-Ż, który ukochali.

Także dzisiaj, 11 stycznia 2015r. JE Biskup Adam Szal ogłosił wybór Katarzyny i Pawła Maciejewskich na nową parę krajową Domowego Kościoła, którzy dotąd pełnili posługę pary filialnej poznańskiej. Niech Bóg udziela im swego błogosławieństwa na czas tej odpowiedzialnej, czteroletniej posługi.

 

Para diecezjalna DK diecezji pelplińskiej
Genowefa i Krzysztof Wieccy