RDW rejonu tczewskiego

W niedzielę, 7 grudnia 2014r. w Bielawkach koło Pelplina Ruch Światło-Życie rejonu tczewskiego przeżywał adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty pod hasłem: „Budować jedność”.

Pierwszym akcentem budowania jedności było gościnne przyjęcie nas przez siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego na terenie prowadzonego przez siebie DPS, które z wielką życzliwością i  zaangażowaniem przygotowały kaplicę oraz pomieszczenia na nasze spotkanie.

W kaplicy zgromadziło się około sto osób z Tczewa, Skórcza, Starogardu Gdańskiego, Pelplina i okolic. O godz. 15:00 z udziałem ks. Dariusza Ryłko ze Skórcza i ks. Mateusza Szulca z Tczewa rozpoczęła się msza święta. Celebrans, ks. Łukasz Wisiecki, moderator rejonowy zachęcał do pracy nad sobą do uwierzenia Jezusowi, zaufania i odważnego pójścia za Jego wezwaniem, by głosić ludziom Boga, by budować jedność w środowiskach, do których Bóg nas posłał.

Licznie zgromadzone rodziny oraz młodzież brały aktywny udział w posłudze liturgicznej.

Na koniec mszy św. pięć małżeństw z kręgu ze Skórcza, pilotowanego przez Hanię i Jasia Chmarów, podjęło decyzję o wstąpieniu do wspólnoty Domowego Kościoła, co potwierdziło deklaracją złożoną wobec zgromadzenia liturgicznego.

Po Namiocie Spotkania i po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem cała wspólnota udała się na agapę i przeżywanie dalszych elementów RDW. Dzięki hojności poszczególnych kręgów stoły były zastawione różnymi smakołykami.

Jedno z małżeństw uczestniczące latem w Oazie Rodzin I stopnia podzieliło się świadectwem z przeżytych rekolekcji, co zapewne było ważne dla nowego kręgu jak i dla małżonków, którzy dotychczas jeszcze nie zdecydowali się na udział w 15-dniowych rekolekcjach.

Para rejonowa w ogłoszeniach przekazała informację o średnim zainteresowaniu udziałem w rekolekcjach dla rejonu tczewskiego, zaplanowanych na 27.02.-01.03.2015r. w Pelplinie.

Po konferencji wygłoszonej przez księdza moderatora rejonowego odbyło się 45-minutowe spotkanie w grupach dzielenia, którego owocem były wnioski na temat budowania jedności w rodzinie, w kręgu, w parafii, między kapłanami i współpracy z innymi istniejącymi wspólnotami.

Pod koniec RDW do grupy ponad trzydzieściorga najmłodszych uczestników przyszedł święty Mikołaj z upominkami. Powstały one dzięki zorganizowaniu się rodziców i zapobiegliwości ks. Łukasza w szukaniu sponsorów.

Podczas spotkania chętni mogli zaopatrzyć się w upominki świąteczne u Kamili i Jarka, którzy w ten sposób – starając się nie obciążać innych – pragnęli zasilić budżet na czekającą Kamilę rehabilitację zdrowotną.

Uczestnicy adwentowego RDW w rozmowach potwierdzili wagę dni wspólnoty dla podkreślenia jedności obu gałęzi Ruchu oraz dla integracji kręgów DK z różnych miejscowości. Owo „bycie ze sobą” bardzo nas wszystkich ubogaciło i pozwoliło odświeżyć nasze więzi i relacje.

Genowefa, Krzysztof Wieccy
para rejonowa DK rejonu tczewskiego