Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Lębork

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU LĘBORK

W dniu 7 grudnia 2014r. w Sanktuarium św.Jakuba Apostoła w Lęborku przeżywaliśmy nasz Adwentowy Dzień Wspólnoty.

Temat przewodni naszego spotkania brzmiał: Budować jedność, jak dzielić się jednością?

Zawiązanie wspólnoty nastąpiło w auli Jana Pawła II. Wojtek przedstawił krótką refleksję nt. adwentu, cytując słowa Ewangelisty „Bądźcie gotowi”! (Łk 12, 40). Niech będzie to okres, w którym przygotujemy drogę przychodzącemu Panu. Adwent to czas wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia, do naszych rodzin.

Po zapaleniu świecy rozpoczęto modlitwę, do której spontanicznie przyłączyły się kolejne osoby. Odpowiadając na apel Moderatora Generalnego RŚ-Ż ks. Wodarczyka trzykrotnie przywołaliśmy Ducha świętego za św. Janem Pawłem II Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi! Przy gitarowym akompaniamencie duetu Andrzejów, zaśpiewaliśmy pieśń do Ducha św., po czym Jarek wprowadził nas w treść Namiotu Spotkania. Diakonia Komunikacji Społecznej przygotowała książeczkę ze wszystkimi tekstami. W Namiocie Spotkania, rozważając fragmenty Listu do Efezjan (Ef4, 1-16, zastanawialiśmy się nad naszym życiem, czy jest ono zgodne z naszym powołaniem.

Mszę Świętą o godz.15.00 przeżywaliśmy ze wspólnotą parafialną. Kazanie do wszystkich wygłosił o. Przemek, który wzywał do nawrócenia, prostowania dróg, by przygotować się na 25 grudnia, by Jezus narodził się w naszym sercu, w naszej duszy. W służbę liturgiczną włączyła się wspólnota DK: służba ołtarza – Jarek, Wojtek i Andrzej; czytania – Bogdan i Trudzia, modlitwa powszechna – Krysia, dary eucharystyczne – Mirka i Bogdan.

Po Eucharystii nastąpił dalszy ciąg spotkania. Posługujący muzycznie przygotowali niespodziankę, którą była piosenka Solo dios bastaBóg sam wystarczy. Tytuł piosenki to myśl przewodnia św. Teresy z Avila – bohaterki tegorocznego Adwentu niektórych lęborskich parafii.

Temat Jak dzielić się jednością był szeroko rozwinięty przez obecnego wśród nas Moderatora Rejonowego DK o.Przemysława. Jego konferencja na ten temat przypomniała wszystkim, czym jest jedność i jak ważna jest jedność w naszym Ruchu – w oparciu o Jezusa Chrystusa. Ta jedność jest darem od Boga, a jej wzorem jest Trójca Święta.

Mamy budować JEDNOŚĆ: małżeńską, rodzinną, kręgu, rejonu by EWANGELIZOWAĆ na zewnątrz, a nie zachowywać zastany porządek rzeczy. Kapłan postawił szereg pytań:

 • Czy Ja jako małżonek, Ja jako rodzina, Ja jako krąg – „świecę” Ewangelią, światłem na świeczniku,
 • Czy daję świadectwo?
 • Co ja robię, by jedność kręgu była budowana?
 • Jaki owoc przynosi moja obecność w ruchu, jakie owoce przynosi moje małżeństwo, krąg?
 • Co można zrobić, jak wchodzić głębiej w jedność, aby ona zaczęła przynosić owoce?

Gdy małżonkowie byli zasłuchani w słowa moderatora, dzieci pod okiem s. Dominiki oddawały się zabawom i poznawały sylwetkę bł. Edmunda Bojanowskiego, również patrona tegorocznego Adwentu.

Bardzo dziękujemy o.Przemkowi za wygłoszoną  konferencję na temat jedności, która poruszyła nasze serca i dała inspirację do pracy w grupach.

W małych zespołach zastanawialiśmy się nad tym , jakie wezwania stoją przez naszymi wspólnotami kręgowymi  i rodzinami, na drogach budowania jedności w ruchu Domowego Kościoła  i w naszym rejonie (w oparciu o teksty: papieża Franciszka, ks.Fr.Blachnickiego i Jana Pawła II). Aby budować jedność powinniśmy m.in.:

 • dawać świadectwo swoim życiem
 • odkryć i zobaczyć Boga w drugim człowieku
 • aktualizować swój charyzmat w postawie diakonii
 • nie być biernym w DK, realizować zobowiązania i trzymać się zasad
 • służyć na rzecz jedności Ruchu poprzez wzajemną troskę, odpowiedzialność , modlitwę
 • ewangelizować na różnych płaszczyznach: w małżeństwie, w kościele, we wspólnocie
 • trwać w jedności, to cel naszego Ruchu, cel każdego chrześcijanina
 • pamiętać, że nie jesteśmy świętymi, ale mamy być jednością w dążeniu do świętości.

Pieśń Pan jest pasterzem moim poprzedziła dzielenie się życiem – prezentację kolejnych diakonii rejonowych DK. Za Diakonię Komunikowania Społecznego odpowiedzialni są Justyna i Adam -administratorzy naszej strony internetowej, którzy swym talentem wspierają również diecezjalną DKS. Następnie Basia i Jarek zaprezentowali Diakonię Liturgiczną, którą prowadzą dla potrzeb naszego rejonu. Ponawiamy apel o włączenie się w posługę obu diakonii – posługę dla wspólnoty.

Uzupełnieniem była prezentacja multimedialna o działalności diakonii, która powstała po V Kongregacji Diakonii w 2010 r. w Porszewicach. Przedstawiony materiał nawiązywał do słów Benedykta XVI, zawartych w Encyklice Deus Caritas Est: Diakonia – posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany.

Agapa, miłe spotkanie przy kawie, herbacie, przepysznym cieście zakończyło nasz adwentowy Dzień Wspólnoty.

Dziękujemy wszystkim za obecność  i świadectwo przeżywania wspólnoty.

 Galeria zdjęć