Plan Dnia Skupienia Animatorów DK

W sobotę 15 listopada odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów Rodzin Domowego Kościoła w Pelplinie w Collegium Marianum. Tematem przewodnim tego dnia będzie: „Wspólnie…pracować dla prawdy” 3J 

Plan Dnia Skupienia:

9.00  Rejestracja uczestników spotkania (kawa)
9.30  Zawiązanie wspólnoty i wprowadzenie w tematykę Dnia Skupienia ks.Wincenty Pytlik-moderator diecezjalny DK
Konferencja-,,Rola Animatora na spotkaniu kręgu -prawidłowy przebieg spotkania”
10.30 Spotkanie w grupach dzielenia ewangeliczna rewizja życia (Prawidłowy przebieg spotkania kręgu)
11.30 Namiot Spotkania Flp 2 .12-18
12.00 EUCHARYSTIA (wspólna z OM-em)
13.15 Obiad
Czas na Diakonię Słowa
14.30 Spotkanie ogólne (relacje z spotkań w grupach dzielenia) kontynuacja tematu przedpołudniowego
16.00 Modlitwa na zakończenie Dnia Skupienia
modlitwa zawierzenia
uroczyste rozesłanie par animatorskich do swoich wspólnot