Relacja po Kręgu Rejonowym 9/2014

W sobotę 27.09.2014 r. po wieczornej mszy św. odbyło się pierwsze w nowym roku formacyjnym spotkanie Kręgu rejonowego DK.

Część I Dzielenie się życiem
Na wstępie Para rejonowa przywitała Moderatora rejonowego, którym został o. Przemek. Przedstawiono również nowy skład Kręgu rejonowego, który tworzą animatorzy kręgów:
Krąg św. Jadwigi śląskiej – Ania i Marek
Krąg św. Maksymiliana Kolbe – Justyna i Adam
Krąg św. Jana Bosko – Basia i Jarek
Krąg św. Brata Alberta – Beata i Andrzej
Krąg bł. L.M. Beltrame Quattrocchich – Ela i Józek
Krąg św. Jana Pawła II – Agnieszka i Andrzej

Przedstawiono również zmiany kapłanów w kręgu św. Maksymiliana Kolbe i św. Jana Bosko. Omówiono udział małżeństw w rekolekcjach formacyjnych w minionym roku. Następnie animatorzy dzielili się radościami z formacji duchowej w swoich kręgach.

Część II Modlitewna
Rozważano Słowo Boże (J 15, 16-17), odmówiono I tajemnicę chwalebną Zwiastowanie oraz modlono się za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Część III Formacyjna
Na początku zreferowano temat formacyjny – RADOŚĆ EWANGELII, główne tezy przedstawiła Beata. Następnie przypomniano rolę i zadania pary animatorskiej. W dalszej części omówiono aktualne problemy i czekające nas zadania. Na spotkaniu obecna była Trudzia, pełniąca posługę skarbnika rejonowego, która przedstawiła sprawozdanie finansowe. W tym miejscu przypomniano o zasadach składek na DK (składka małżeńska, sposób jej podziału, wydatkowanie środków pieniężnych na szczeblu rejonu DK).
Spotkanie zakończyło się w Oratorium wspólną modlitwą i błogosławieństwem wraz z rozesłaniem dla wszystkich par animatorskich.
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami.

Galeria zdjęć ze spotkania