Podsumowanie kręgu diecezjalnego

Pelplin, dnia 23 październik 2014r.

Spotkanie Kręgu Diecezjalnego wspólnoty DK Diecezji Pelplińskiej w nowym roku formacyjnym 2014/2015

W dniu 21.10. br . odbyło się spotkanie Kręgu Diecezjalnego w Pelplinie, które zdominowane zostało sprawą wyboru kandydatów na kolejną parę diecezjalną DK.

Spotkanie prowadziła aktualnie posługująca para diecezjalna, Basia i Henio Urbańscy wraz z  moderatorem diecezjalnym  DK, ks. Wincentym Pytlikiem.

W spotkaniu wziął udział moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Artur Pukownik, który był  zainteresowany stanem przygotowań i ilością kandydatów do wyborów pary diecezjalnej. Okazało się, że na dzień dzisiejszy mamy tylko dwie pary (wymagane są trzy), które jednak ciągle nie są zdecydowane do powiedzenia „tak’.

Po przedstawieniu sytuacji przedwyborczej para diecezjalna podzieliła się troskami i radościami swojej posługi. Wskazała na konieczność bardziej konsekwentnego budowania w naszej diecezji diakonii specjalistycznych, formacji poszczególnych małżeństw i otwartości na posługi. Zwróciła też uwagę na konieczność rozbudzania we wspólnocie  DK świadomości celu formacji w kręgach, właśnie do przyjmowania  kolejnych posług i zasilania diecezjalnych diakonii.

Para diecezjalna poinformowała, że od nowego roku formacyjnego, dokonano zmiany par rejonowych:  w rejonie bytowskim: Janusza i Elę Gawrońskich zastąpili Janusz i Dorota Mortasowie, o rok przedłużono posługę pary rejonowej w rejonie kartusko-kościerskim Eli i Ignacemu Majkowskim. Rejon chojnicki w związku z chorobą Iwony musi zdać posługę pary rejonowej przed końcem kadencji (wybory zaplanowano na 6 listopada) , na 8 par którym zaproponowano kandydowanie na parę rejonową, jedna odpowiedziała „tak”.

Radością jest fakt, ze trzy spośród pięciu par rejonowych naszej diecezji, wzięły udział w rekolekcjach dla par rejonowych w Rościnnie, w październiku br.

Para, przedstawiła propozycje tematu Dnia Skupienia dla Animatorów (wszystkich aktualnie posługujących): „ Rola Animatora na spotkaniu kręgu – prawidłowy przebieg spotkania” . Termin Dnia Skupienia – 15 listopada br.)

Ponadto para diecezjalna przekazała informacje, po Ogólnopolskim Spotkaniu Wspólnoty DK w Łomży. Wzrasta stan liczebny kręgów stałych i pilotowanych w poszczególnych diecezjach, zwiększył się też udział rodzin w sesjach rekolekcyjnych. Para zrelacjonowała przebieg wyborów pary krajowej i poinformowała o ich unieważnieniu.

Dotychczasowa para krajowa Beata i Tomasz Strużanowscy pełnią obowiązki pary krajowej do kolejnych wyborów,  przewidzianych na Ogólnopolskim Opłatku w styczeń 2015r.

Następnie poszczególne pary rejonowe dzieliły się życiem swoich rejonów, radościami i troskami.

We wszystkich rejonach mamy opiekunów kręgów (po zmianach kapłanów w parafiach nie było to, w niektórych przypadkach łatwe). We wszystkich rejonach odbyły się już pierwsze spotkania kręgów rejonowych oraz  RDW w Lęborku.

Rejony pracują prawidłowo i systematycznie, organizowane są spotkania kręgów i rekolekcje tematyczne dla rodzin.  Informacje o nich można znaleźć na naszej stronie internetowej. Powstają nowe kręgi w Świeciu i w Tucholi, zainteresowane są kolejne parafie. Planuje się w przyszłości utworzenie 6 rejonu w naszej diecezji – tucholskiego lub świeckiego.

Od czasu spotkania w Łomży odbyło się spotkania DJ ( w dniu 9.10. br.), na którym podsumowaliśmy po rekolekcyjny DDW w Pelplinie ( 6.9. br.) i omówiliśmy wnioski ze spotkań w grupach.

DDW podsumowaliśmy pozytywnie zwłaszcza bardzo dobrą współpracę w ramach Ruchu Światło-Życie i klerykami pelplińskiego seminarium.

Na DJ omówiliśmy program i przygotowania do DWDD w Pelplinie (25.10.br), dokonaliśmy podziału zadań i wynikających z nich potrzeb.

Rejony podały terminy kolejnych spotkań kręgów rejonowych:

 • Rejon chojnicki (odbyte, 10.10. br.), następne 6 listopad br., RDW – 30.11. br.
 • Rejon tczewski (odbyte, 21.09. br.), następne 26 październik br., RDW – 7.12. br.
 • Rejon lęborski (odbyte 27.09. br.), następne 29 listopad br., RDW (było 5 .10. br.) następne 7 grudnia
 • Rejon bytowski (odbyte 3.09. br., 3.10. br.), następne 5 listopad br., RDW 25 październik br
 • Rejon kartusko-kościerski (odbyte 3.10. br.), RDW 6 grudnia br.

Ustalono kolejne spotkanie Kręgu diecezjalnego ( 5 grudnia br.)  będzie to spotkanie wyborcze.

Na tym spotkaniu ustalone zostaną również terminy i miejsca rekolekcji letnich organizowanych przez naszą diecezję.

 

Basia i Henio Urbańscy-pelplińska para diecezjalna

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto informujemy całą wspólnotę DK, że w dalszym ciągu czekamy na zgłoszenia kandydatów na parę diecezjalną DK.

Chcemy aby, ta informacja dotarła do wszystkich, bo ufamy, że taka para jest już w zamyśle naszego Pana, trzeba jej tylko właściwego rozeznania. Zanim jednak zaczniecie rozeznawać oraz czynić kolejne kroki w celu zgłoszenia nam  swojej kandydatury to jednak koniecznie zwróćcie uwagę, co zawiera pkt 32 „Zasad DK”:

 

Po za podstawową formacją i przynależnością do KWC ,

 

każde małżeństwo pełniące posługę pary odpowiedzialnej powinno:

 • być rozmodlone,
 • żyć życiem sakramentalnym,
 • dążyć do życia w pełni chrześcijańskiego,
 • w jedności i wzajemnym zrozumieniu wspomagać się na drodze do Boga,
 • umiejętnie kontaktować się z innymi, być taktowne i dyskretne,
 • znać Zasady DK, akceptować je i być im wierne,
 • kształtować w sobie postawę świadomego uczestnictwa w KWC,
 • pogłębiać wiedzę religijną, w szczególności dotyczącą małżeństwa i rodziny,
 • charakteryzować się postawą służby, posłuszeństwa i miłości wobec Kościoła,
 • obejmować modlitwą sprawy i ludzi, którym służy,
 • świadomie i twórczo służyć społeczeństwu poprzez odpowiedzialnie wykonywane obowiązki domowe, pracę zawodową i społeczną.

 

 

Basia i Henio Urbańscy-pelplińska para diecezjalna

Galeria zdjęć z Kręgu Diecezjalnego: