Duchowość małżeńska – dzień trzeci rekolekcji

Niedzielny czas rekolekcji rozpoczęła konferencja, podczas której otrzymaliśmy wskazówki i rady jak uczyć się kierownictwa duchowego. Przy założeniu, że małżonkowie byliby dla siebie kierownikami duchowymi, wówczas i mąż, i żona byliby kierownikami i kierowanymi. Ucząc się kierownictwa duchowego warto sięgnąć do książki „Kwadrans szczerości” Józefa Augustyna SJ.

Ks. Tomasz zachęcał nas również do przygotowania się i odbycia spowiedzi generalnej, przy której nie ograniczamy się do wyliczania grzechów, ale ujmujemy je w całym kontekście. Powinniśmy zatrzymać się nad dzieciństwem, naszą relacją do matki, do ojca, do rodzeństwa. Po takiej spowiedzi należy wejść w modlitwę przebaczenia i uzdrowienia.

Jezus jest lekarstwem

Spowiedź generalna zakańcza pewną pracę. Została postawiona diagnoza i przyszedł czas na leczenie. Nie ma innej taktyki jak zbawienie i odkupienie. Jezus jest lekarstwem, kiedy Go przyjmujemy otrzymujemy łaskę i to jest konkretne działanie Osoby Ojca, który posyła Syna w Duchu Świętym.

Nasze rany bolą…

Kiedy zło atakuje nasze uczucia, odczuwamy często strapienia duchowe. Dopada nas poczucie, że wiara się kończy, że nie czujemy Pana Boga. Jednak nie możemy dać się zwieść złemu, który oddziałuje na nasze uczucia. Wszak miarą obecności przy Panu Bogu jest stan łaski uświęcającej. Kiedy Bóg nas przytula, wówczas zły duch przybiega i krzyczy na nas, on uderza w uczucia, będzie nas oskarżał, wpływał na zafałszowanie obrazu Boga.

Panie Jezu wiem, że mnie kochasz

Jeśli doświadczamy działania złego ducha, możemy w modlitwie zastosować się do poniższych wskazówek:

    1) Przebaczam sobie i wszystkim swoim krzywdzicielom oraz przebaczam Panu Bogu (mamy pretensje to Boga, a to oznacza, że obraz Boga jest wypaczony),
    2) Panie Jezu przebaczam, ale uzdrów to co jest raną, to co boli (ufam, że Pan Jezus działa i spływają na nas łaski),
    3) Panie Jezu kocham Cię,
    4) Panie Jezu wiem, że mnie kochasz.

Tą modlitwą można zakończać dzień, można nadbudować ją na rachunek sumienia.

Podziękowania

Na zakończenie rekolekcji przyszedł czas na podziękowania. Dziękowaliśmy przede wszystkim Panu Bogu za dar rekolekcji, za Księdza Tomasza, za każdego uczestnika tych małżeńskich rekolekcji. Dziękowaliśmy również za Karolinę i jej posługę w diakoni muzycznej, za osoby z diakonii wychowawczej, za naszego księdza moderatora Krzysztofa, za parę rejonową Dorotkę i Janusza, którzy wzięli na siebie trud organizacji tych weekendowych rekolekcji i za Wiolettę i Łukasza dobrych duszków tych rekolekcji. Bogu niech będą dzięki za kolejne nowe doświadczenie radości wspólnoty trwającej przy Panu.

Gorące podziękowania złożyliśmy na ręce księdza Tomasza:
Wdzięczni za każde Twoje słowo, za każdą myśl, każdy gest miłości, które pozwoliły Duchowi Świętemu rozwijać i umacniać dojrzałość chrześcijańską naszych małżeństw, zapewniamy o modlitwie w Księdza intencji
Uczestnicy rekolekcji „Duchowość małżeńska” – Bytów, 24 – 26 października 2014 r.