Duchowość małżeńska – dzień pierwszy rekolekcji

Zakończył się pierwszy dzień rekolekcji ewangelizacyjnych dla małżeństw DK rejonu bytowskiego. Rekolekcje prowadzi ks. Tomasz Owczarek, kapłan od lat służący rodzinom na terenie wielu parafii, kierownik duchowy małżeństw, a także wieloletni moderator diecezjalnego DK Archidiecezji Łódzkiej.

Temat przewodni rekolekcji „Duchowość małżeńska” koreluje z tematem roku formacyjnego 2014/2015 „Radość Ewangelii”, bowiem odczytując powołanie do małżeństwa, wspierając się wzajemnie, możemy doprowadzać do tej radości, doświadczać jej, zdając sobie jednak sprawę że na drodze do powołania staje zło.

Rekolekcje odbywają się w kościele pw. Św. Filipa Neri w Bytowie i rozpoczęły się Eucharystią, a po niej modlitwą różańcową. Podczas pierwszej konferencji ks. Tomasz naszą uwagę skierował na kierownictwo duchowe między małżonkami. Zachęcał, że rachunek sumienia nie musi być tylko modlitwą osobistą, ale może również być modlitwą małżeńską. Stawanie małżonków sam na sam bywa niekiedy trudne. Dialog małżeński i modlitwa małżeńska często sprawiają dużo kłopotu. Jednak dialog małżeński to nie zobowiązanie, ale dar. Pan Bóg działa równolegle ze swoimi Aniołami, działa również zły duch. My musimy rozeznawać duchy i podejmować decyzję z kim chcemy współpracować. Zły będzie próbował nas zwodzić. Natomiast rachunek sumienia będzie prowadził do uczenia się rozeznawania duchów, kierownictwa duchowego i wychowywania dzieci. Małżeński rachunek sumienia to przede wszystkim spojrzenie jak Pan Bóg działa w nas, że nas kocha, że w nas jest.

Ks. rekolekcjonista przybliżył nam Ignacjański rachunek sumienia, składający się z pięciu etapów:

  1. Podziękować Bogu Panu naszemu za otrzymane dobrodziejstwa – prześledzić dzień, zauważyć jak Pan Bóg działa, popatrzeć nawet na drobiazgi. Musimy zobaczyć, że Bóg jest, jest naszym Panem;
  2. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz – trzymając za rękę Pana Boga możemy popatrzeć na zło (modlitwa: proszę Cię Panie…);
  3. Domagać się od duszy zdania sprawy z całego dnia, z myśli, słów i czynów – Panie Jezu, to i to się zdarzyło, zło mnie dotykało;
  4. Prosić Boga, naszego Pana, o przebaczenie win – akt żalu, modlitwa przeproszenia;
  5. Postanowić poprawę przy Jego łasce – można zapytać Boga w czym mam się poprawić?

Ks. Tomasz zaproponował, że rachunek sumienia małżonków może przebiegać tak:

  etap pierwszy – wspólnie podziękować Panu Bogu;
  etap drugi – i jedno, i drugie z małżonków może poprosić o poznanie swoich grzechów i porzucenie ich;
  etap trzeci – dwie, trzy minuty w milczeniu. Pewne rzeczy Można na dialogu poruszyć;
  etap czwarty – rozpoczynamy akt żalu i modlitwę przeproszenia;
  etap piąty – postanowić poprawę.

Małżeński rachunek sumienia zakończyć modlitwą „Ojcze Nasz”.

Niech będzie uwielbiony Pan Bóg.

Prosimy o modlitwę za nas oraz tych, do których Bóg nas posyła.

Otwierając się na łaskę Pana jutrzejszy dzień rozpoczniemy Jutrznią.