Bisów tutaj nie ma

W sobotę, 27 września 2014r., w Katowicach odbyła się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Miała ona charakter wyjątkowy, bo w tym roku obchodzimy 35. rocznicę powstania Dzieła.

Zobacz galerię na www.dkdrohiczyn.pl (autor zdjęć Ireneusz Siemek).

Spotkanie rozpoczęło się w miejscu szczególnym: w kościele-wotum KWC pw. Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności. Pierwszym punktem programu było Nabożeństwo Słowa, podczas którego do ołtarza zostały przyniesione diecezjalne Księgi Czynów Wyzwolenia, a swoje deklaracje złożyli nowi kandydaci i członkowie.

ks. Henryk Bolczyk, fot. Ireneusz Siemek

Konferencję wygłosił ks. dr Henryk Bolczyk, były moderator krajowy i generalny Ruchu Światło-Życie. W wykładzie pokazał działania i postawę Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego na rzecz wolności oraz wyzwolenia. Przypomniał najważniejsze momenty z jego życia, które wpłynęły na ukształtowanie w nim tak dużej świadomości potrzeby walki o wolność i godność człowieka.

Po nabożeństwie odbyła się Droga Krzyżowa (której trasa wiodła z kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności do katowickiej katedry Chrystusa Króla).

fot. Ireneusz Siemek

Przy poszczególnych stacjach rozważano teksty ks. Franciszka.

fot. Ireneusz Siemek

Wysłuchano także kilkunastu świadectw osób, które już od ponad dwudziestu czy trzydziestu lat trwają w dziele KWC.

fot. Ireneusz Siemek

Dzieliły się one doświadczeniem dojrzewania do podjęcia tej szczególnej misji odpowiedzialności za wolność narodu polskiego, wzrastania w nim oraz konkretnymi owocami, które przynosi ono w życiu ich oraz bliskich im osób.

Pielgrzymkę zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca. W homilii inspirowanej słowami z Księgi Koheleta, porównał ludzkie życie do premiery na scenie. To od każdego z nas zależy, jak je spożytkujemy i jakie przyniesie ono owoce. Co ważne: bisów tutaj nie ma.

Jako chrześcijanie wiemy, że aby nasze życie było przeżyte w sposób wartościowy i piękny, mamy pójść za Jezusem, co jest związane z ofiarą i stawaniem się bezinteresownym darem dla innych. Abp Skworc przypomniał, że: „Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód”. Podkreślił, że takim właśnie przekazywaniem życia innym jest misja, którą podejmują członkowie KWC. Podziękował wszystkim pielgrzymom za tę postawę i świadectwo miłości do drugiego człowieka.

fot. Ireneusz Siemek

Niejeden członek Ruchu Światło-Życie zadaje pytania o sens przystąpienia do Krucjaty, ale czy szuka odpowiedzi? Czy nie zbyt łatwo rezygnuje z owoców trudu pielgrzymowania? Już dziś poczujmy się zaproszeni na przyszły rok (26 września) na 35. Ogólnopolską Pielgrzymkę KWC – tym razem do Wrocławia!

na podstawie relacji ze stron Ruchu w Archidiecezji Warszawskiej

Maria i Gabriel Ziembliccy z Archidiecezji Wrocławskiej

O pielgrzymce

Czym ta kolejna już pielgrzymka KWC była dla mnie? Gromadzenie się na wspólnej modlitwie, pogłębianie wiedzy na temat KWC i uwielbianie Pana Boga w tym dziele w licznym gronie członków zawsze jest dla mnie budujące. Krucjata zmienia życie poszczególnych osób, odpowiada na rzeczywiste i ogromne, choć często zawoalowane, problemy różnorakiego zniewolenia współczesnego człowieka.

Drugi cenny wymiar tegorocznej pielgrzymki to spojrzenie na mój brak wolności w pewnych aspektach. Słuchając świadectw i omawianych zagadnień, dostrzegam, jak wiele jest jeszcze w moim życiu przestrzeni, w których nie jestem w pełni wolna, nie daję do siebie pełnego dostępu Bogu – jedynemu Źródłu wolności. Jednak jest we mnie także przekonanie o wsparciu tych wszystkich ludzi przez ich świadectwo daru z siebie, które wlewa w serce dużo pokoju i nadziei na drodze walki o osobiste wyzwalanie.

Kinga Najkowska, animatorka i członek KWC od 2007 roku

Największym przeżyciem były dla mnie świadectwa osób, które od lat są zaangażowane w Krucjatę. Mówili, jakie owoce to przynosi w ich życiu, ile dobra doświadczają z tego tytułu, że Bóg posługuje się nimi. Fascynowało mnie, gdy słyszałam jak odważnie i z jakim rozmachem działali, przyznając jednocześnie, że to przekracza ich naturalne możliwości i że to wielka łaska Boża, która ich dotknęła. Bogu niech będą dzięki za dzieło wyzwolenia i za to, że pragnie On posługiwać się prostymi, zwyczajnymi ludźmi!

Renata Kuś

Już teraz dziękuję Bogu za to, że w przyszłym roku Wrocław będzie przyjmował i organizował 35. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty. Jako odpowiedzialny za Wrocławską Diakonię Wyzwolenia uważam to zadanie za wielką łaskę Bożą jaka została nam dana. Wiele pracy przed nami, więc już od dzisiaj modlę się o owoce kolejnej pielgrzymki.

I powracają moje słowa zachęty (jakby prorocze) do wyjazdu na tegoroczną pielgrzymkę KWC: „Czasu mamy niewiele, więc podejmujmy odważne decyzje – Nie lękajcie się. Nie zrobisz nic – nie będzie nic!”.

Chciałbym zarazić tym entuzjazmem wszystkich z Ruchu Światło-Życie, bo przecież „Oaza jest ruchem abstynenckim”. (Ks. F. Blachnicki, Carlsberg, Seminarium KWC, 1986)

Andrzej Kuś


KWC to ewangelizacyjny program wyzwolenia Polaków z nałogów, zainicjowany przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ogłoszony 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu w obecności Jana Pawła II.

Celem KWC jest świadoma, dobrowolna rezygnacja z picia alkoholu, którą członkowie Krucjaty łączą z modlitwą za osoby uzależnione i ofiarowują w intencji ich uwolnienia z nałogu. Pierwowzorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka była Krucjata Wstrzemięźliwości, założona przez ks. Franciszko w roku 1957, którą w 1960 r. zlikwidowała Służba Bezpieczeństwa.

Źródło: oaza.pl