Miłość Boga objawia się przez ludzi

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” Rekolekcje ewangelizacyjne dla osób, które pośrednio lub bezpośrednio zetknęły się z alkoholizmem, są dla mnie błogosławionym darem. ja pochodzę z małej wsi, w której nadużywanie alkoholu jest na porządku dziennym. W mojej rodzinie także pojawił się ten problem. Bóg zawsze miał wpływ na moje życie. Dzięki Niemu przetrwałam najgorsze chwile. To właśnie On przez konkretnego człowieka skierował moje kroki na rekolekcje ewangelizacyjne do Pelplina. Na tych rekolekcjach spotkałam doświadczonych przez alkoholizm ludzi. Alkohol jest przyczyną wielu cierpień. Dźwiganie krzyża alkoholizmu jest trudną rzeczywistością. Zadziwiająca jest dla mnie otwartość niektórych uczestników rekolekcji. Niesamowitym doświadczeniem są wspólne wieczory w kurii, podczas których zawiązuje się wspólnota rekolekcyjna. Te wieczory pokazują bardzo wyraźnie jak ciężkie krzyże muszą dźwigać alkoholicy oraz ich rodziny. Wspólnota rekolekcyjna ma dla mnie ogromne znaczenie. Czymś wspaniałym jest to, iż ja mogłam być członkiem tej wspólnoty. Moje słabości nie odstraszały ludzi ode mnie. Już kilka razy byłam na tych wyjątkowych rekolekcjach, które przekonują bardzo mocno do tego, że dźwiganie krzyża z Chrystusem ma głęboki sens. Pan Bóg działa przez wspaniałych ludzi, którzy z wielką życzliwością podchodzą do trudnych spraw. Posługa animatorska jest cudownym przykładem Bożej służby. Animatorzy mają wiele serca dla każdego uczestnika. Miłość Boga objawia się przez ludzi, którzy z odwagą w sercu dźwigają krzyż Chrystusowy. Dla mnie bardzo trudną sprawą jest to, że Bóg mnie kocha. Na rekolekcjach ten temat jest wielokrotnie poruszany. każde takie rekolekcje są przykładem Bożej Miłości. te rekolekcje w szczególny sposób przybliżają do Boga. Bardzo mocno porusza mnie modlitwa wstawiennicza. Ona posiada wyjątkowe piękno, które ubogaca duszę człowieka. Wielką wartością jest to, że animatorzy wyciągają dłonie nad uczestnikiem, aby wspólnie modlić się w jego intencji!

Asia