Dziękujemy Ojcze Marku!

Moderator DK LęborkWe wtorek 2 września br. wspólnota DK rejonu lęborskiego wzięła udział we Mszy św. dziękczynnej za o. Marka Kiedrowicza, który od września 2012 r. pełnił posługę Moderatora Rejonowego DK w Lęborku, a zarazem opiekował się kręgiem św.Maksymiliana Kolbe. Decyzją o. Prowincjała z dniem 1 września br. został przeniesiony do klasztoru w Koszalinie. Podczas uroczystej liturgii dziękowaliśmy Panu Bogu za to, ze postawił na naszej drodze formacyjnej o. Marka.
Przed błogosławieństwem był moment na szczególne podziękowania przez poszczególne wspólnoty. W imieniu DK podziękowania złożyli Lucyna i Wojtek jako para rejonowa. Wraz z bukietem kwiatów wręczyli o. Markowi
płaskorzeźbę św. rodziny, na odwrocie której umieszczono tekst słów pożegnania:

Ojcze Marku!!!
Moderatorze Rejonowy Domowego Kościoła

Pragniemy być wyrazicielami serc całej wspólnoty, dziękujemy za błogosławione i owocne w Dzieło Boże dokonania duchowe dla naszej wspólnoty.
Życzymy, abyś na swej drodze zawsze spotykał ludzi życzliwych, o otwartych sercach na Słowo Boże i swym przykładem prowadził ich do Chrystusa.
Życzymy dużo sił, zdrowia, obfitości Łask Bożych, pasterskiego posłannictwa w Winnicy Pańskiej.
My ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza ma Cię zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże !

Zdjęcia z posługi o.Marka w DK Lębork

Dziękujemy Ojcze Marku!

Moderator DK LęborkWe wtorek 2 września br. wspólnota DK rejonu lęborskiego wzięła udział we Mszy św. dziękczynnej za o. Marka Kiedrowicza, który od września 2012 r. pełnił posługę Moderatora Rejonowego DK w Lęborku, a zarazem opiekował się kręgiem św.Maksymiliana Kolbe. Decyzją o. Prowincjała z dniem 1 września br. został przeniesiony do klasztoru w Koszalinie. Podczas uroczystej liturgii dziękowaliśmy Panu Bogu za to, ze postawił na naszej drodze formacyjnej o. Marka.
Przed błogosławieństwem był moment na szczególne podziękowania przez poszczególne wspólnoty. W imieniu DK podziękowania złożyli Lucyna i Wojtek jako para rejonowa. Wraz z bukietem kwiatów wręczyli o. Markowi
płaskorzeźbę św. rodziny, na odwrocie której umieszczono tekst słów pożegnania:

Ojcze Marku!!!
Moderatorze Rejonowy Domowego Kościoła

Pragniemy być wyrazicielami serc całej wspólnoty, dziękujemy za błogosławione i owocne w Dzieło Boże dokonania duchowe dla naszej wspólnoty.
Życzymy, abyś na swej drodze zawsze spotykał ludzi życzliwych, o otwartych sercach na Słowo Boże i swym przykładem prowadził ich do Chrystusa.
Życzymy dużo sił, zdrowia, obfitości Łask Bożych, pasterskiego posłannictwa w Winnicy Pańskiej.
My ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza ma Cię zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże !

Zdjęcia z posługi o.Marka w DK Lębork