„Radość Ewangelii” – rok formacyjny 2014-2015

Kochana wspólnoto Domowego Kościoła Rejonu Lęborskiego. Rozpoczynamy kolejny rok formacyjny, którego temat „Radość Ewangelii” został zainspirowany adhortacją papieża Franciszka „Evangelii Gaudium”.

Prosimy o zapoznanie się z:

Polecamy również lekturę czasopisma „Wieczernik” nr 200, w całości poświęcony tematowi nowego roku.