Podziękowania Pary Diecezjalnej DK

Kochani!
Księża moderatorzy i opiekunowie kręgów! Pary Rejonowe!  Wspólnoto Domowego Kościoła!

Dziękujemy Wam za tak odpowiedzialne, radosne i liczne uczestniczenie w XXVII Pielgrzymce i Eucharystii Dziękczynnej na zakończenie Roku Pracy A.D. 2013/2014 całej wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Pelplińskiej w SIANOWIE. Wszystkim uczestnikom letnich rekolekcji, prowadzącym rekolekcje kapłanom- moderatorom oraz poszczególnym diakoniom rekolekcyjnym,życzymy dalszego wzrastania i ładowania „duchowych akumulatorów”, a potem już tylko obfitego owocowania w poszczególnych kręgach i całej naszej diecezjalnej Wspólnocie

Szczęść Boże!
– życzą
Basia i Henio Urbańscy-pelplińska para diecezjalna DK

Słowa Pary Diecezjalnej z Dnia Wspólnoty w Sianowie dnia 14 czerwca 2014:

Księże Arturze- moderatorze Diecezjalny Ruchu Światło-Życie!
Księże Proboszczu Sianowskiego Sanktuarium!
Drodzy Kapłani!
Cała wspólnoto Ruchu Światło-Życie Diecezji Pelplińskiej!

W Piśmie Świętym , w Księdze Koheleta , czytamy, że „(…) wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem, jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzone (…)”.  U Koheleta czytamy dalej „(…) kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia (…)”, tak też toczy się koło świata i koło życia każdego z nas.

Ale jest też czas dziękczynienia.

Dlatego wspólnota Ruchu  Światło-Życie już po raz osiemnasty staje przed obrazem Matki Bożej Sianowskiej, aby za jej pośrednictwem dziękować dobremu Bogu za kolejny rok pracy formacyjnej, który przebiegał pod hasłem „Narodzić się na nowo”.

Rodzić się na nowo , to mówiąc prosto nawrócić się. Jest to jednak proces trudny i długotrwały, wierzymy zatem, że ten miniony rok pracy ,stał się dla nas kolejnym początkiem w wysiłkach naszego nawracania. Stał sie też okazją do podejmowania naszych osobistych refleksji nad owocami dotychczasowej formacji i systematycznego zaznaczania na kole życia naszych duchowych osiągnięć – na ile udało się nam wyjść ze strefy komfortu, porzucając stare przyzwyczajenia i nałogi, do patrzenia na życie z Bożej perspektywy, do wyuczenia się i wypracowania nowych nawyków i nowego – Bożego stylu życia.

Nie byłoby to możliwe, a z pewnością byłoby o wiele trudniejsze, gdyby nie było  Wspólnoty, która objawia nam miłujące serce Boga. Widzimy i codziennie czujemy, że nasza diecezjalna wspólnota Ruchu Światlo-Życie jest obdarowana ogromem Bożej Miłości, a  Bóg ciągle chce w niej dawać więcej i więcej, także przez naszych  Drogich Kapłanów, którzy nie szczędzą trudu i czasu dla jej wspierania i rozwoju .

Za nich i za to wszystko, co otrzymujemy dzięki Wspólnocie chcemy dziękować dziś Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Sianowskiej słowami modlitwy:

„Pomóż nam, Matko, konsekwentnie podążać drogą formacji, prowadź od postawy brania ku postawie służby, wspomagaj, byśmy przynosili owoce na miarę naszych możliwości, napełniaj wielkoduszną odwagą, gdy jesteśmy proszeni o podejmowanie posług, wspieraj odpowiedzialnych, by podejmowali trafne decyzje dotyczące rozwoju naszej wspólnoty. Pomóż nam, abyśmy nie formowali się na próżno, lecz wydawali wspaniałe owoce naszej formacji! Amen.”    

Szczęść Boże!