Rachunek sumienia – Eucharystia

30Podczas Wiosennego Dnia Wspólnoty Diakoni Diecezjalnych jednym z punktów programu była praca w grupach. Grupy te przygotowywały Rachunki Sumienia odnoszące się do Eucharystii, Słowa Bożego oraz Parafii. Poniżej prezentujemy pełne opracowanie rachunku sumienia w odniesieniu do Eucharystii. Gorąco zachęcamy do podjęcia próby odpowiedzenia sobie na postawione pytania.

Eucharystia – rachunek sumienia

 1. Czy czerpię siłę z Eucharystii by móc zaangażować się w życie Kościoła i społeczności lokalnej?
 2. Na ile, jako członek Ruchu, także w mojej rodzinie, wprowadzam innych do świadomego przeżywania liturgii przez rozumienie jej gestów, postaw i znaków?
 3. Jaką wagę ma Eucharystia w moim życiu?
 4. Jak wygląda moje dalsze i bliższe przygotowanie, modlitwa, wcześniejsza lektura czytań – również w rodzinie?
 5. Czy podkreślam wartość Eucharystii przez świadectwo?
 6. Czy czynnie przeżywam Eucharystię?
 7. Czy chętnie angażuję się do liturgii i udzielam się w jej przygotowaniu?
 8. Czy nie unikam pełnienia służby przy ołtarzu?
 9. Czy dbam o gotowość do przyjęcia Eucharystii, swoją, członków Ruchu i innych?
 10. Czy mam odwagę upomnieć osoby unikające udziału we Mszy Świętej?
 11. Czy utrzymuję skupienie podczas liturgii?
 12. Czy jestem autentyczny w dawaniu świadectwa, czy tylko odgrywam wzorowe uczestnictwo?
 13. Czy mimo pojawiających się trudności w przeżywaniu Mszy i nabożeństw, jestem wierny Jezusowi i konsekwentny w zachowywaniu eucharystycznego kultu?
 14. Czy po powrocie z liturgii trwam w pobożności eucharystycznej, czy żyję Eucharystią także poza kościołem?
 15. Jak rozwiązuję trudności ze skupieniem i wytrwałością, jak zwalczam pokusy, czy właściwe ich przeżywanie zbliża mnie do Boga?
 16. Czy nie załamują mnie dni, gdy nie odczuwam Boga na modlitwie?
 17. Czy oschłości w modlitwie nie powodują zerwania z liturgią?
 18. Czy moja aktywność w Ruchu nie stoi w hierarchii wyżej niż modlitwa i Eucharystia?
 19. Czy w moim życiu nie przeważa pusty aktywizm?
 20. Czy fundamentem mojej pobożności eucharystycznej jest żywa i osobowa relacja z Chrystusem?
 21. Czy wierzę w realną obecność Chrystusa w Jego Ciele i w Jego Krwi?
 22. Czy widzę związek między Eucharystią i kapłaństwem?
 23. Czy modlę się o kapłanów – szafarzy sakramentów?
 24. Na ile realizuję konieczność wzbudzania powołań podczas modlitwy?
 25. Czy pojmuję Mszę Świętą, jako realnie dokonującą się ofiarę, podczas której jestem wezwany by współofiarować swoje codzienne trudy?