Dzień Wspólnoty w cieniu Wielkiego Postu

11. PrezentacjaDzień Wspólnoty w Lęborku (22.03.2014 r.), jak w całym ruchu Światło – Życie, odbył się pod hasłem: „Narodzić się na nowo przez sakramenty”, a był to wielkopostny cykl Dni Wspólnoty RŚ-Ż w tym roku formacyjnym. Po modlitwie i pieśni do Ducha Świętego wysłuchaliśmy wprowadzenia, przygotowanego przez Jarka Klassę z Diakonii Ewangelizacyjnej. Dotyczyło ono Ewangelii św. Jana (J 14, 1-14). Dobrze w czasie Wielkiego Postu, gdy nasze myśli kierują się częściej niż zwykle ku rzeczom ostatecznym, posłuchać raz jeszcze, przemyśleć kolejny raz, rozważyć w sobie słowa: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.”

Bsakramentyezpośrednio po refleksjach Jarka, o. Przemysław Płaszczyński wygłosił katechezę o wartości sakramentów: chrztu, bierzmowania i komunii św. Interesujące były wyjaśnienia z historii obrzędowości. Kapłan tłumaczył, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa tych sakramentów udzielano jednocześnie, gdyż wieńczyły one drogę katechumenalną. Dziś, jak i od wieków, Kościół zakłada, że w rodzinach ma miejsce katechumenat. Dojrzali chrześcijanie w sposób naturalny, autentyczny i poparty świadectwem życia, przekażą dzieciom świat wartości i uzmysłowią wartość życia sakramentalnego. Dlatego chrztu, komunii św. i bierzmowania udziela się dziś w różnych etapach życia dziecka. o.Przemysław przypomniał także idee sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, który rozwinął twórczo założenia katechumenatu w Ruchu Światło – Życie.

Następnie przeszliśmy do oratorium na Namiot Spotkania. Rozważaliśmy słowa z Ewangelii św. Marka (16, 15-20).

Kolejnym punktem spotkania była praca w grupach. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Każda miała przygotować w formie graficznej znaki, wyrażające treść sakramentów: chrztu, bierzmowania, eucharystii. Nasze prace może nie były znakami (jak wstępnie zakładano), ale raczej rysunkami, które tworzyły narracje na temat sakramentów.

Następnie wysłuchaliśmy świadectwa Grażyny i Marka z rekolekcji tematycznych, które odbyli w czasie ferii zimowych w Czarnej Górze. Zasygnalizowali nam wszechobecność zagrożeń duchowych w dzisiejszym świecie. Dali także pod rozwagę nasze relacje rodzinne, w których często zamiast błogosławić, osłabiamy ducha naszych dzieci. Refleksjami na temat tegorocznych lutowych rekolekcji ojca Bashobory podzieli się: Krystyna i Andrzej oraz Beata. Wspominali oni nie tylko o wymiernym dobru fizycznym, jakiego doznali, ale także o uzdrowieniach relacji małżeńskich, jakich w tych dniach doświadczyli.

Świadectwa przeplatane były pieśniami wielkopostnymi. Piękne polskie pieśni zaintonowane przez Martę i Andrzeja z Diakonii Muzycznej, przypominały nam, że trwamy w świętym czasie, czasie nawrócenia, pokuty, powtórnych narodzin, czasie Wielkiego Postu.

I na tym Dniu Wspólnoty, jak i na poprzednim, małżeństwa, które obchodziły rocznice ślubu w ostatnim czasie, zostały zaproszone na środek, abyśmy i my jako wspólnota mogli cieszyć się ich radością. Byli to małżonkowie: Bogusia i Paweł Szkałuba (11 rocznica), Joanna i Jarek Klassa (20 rocznica) oraz Kasia i Marian Syldatkowie (22 rocznica).

Po krótkiej agapie uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwę małżonków poprowadzili Ela i Bogdan Oszmianowie z Diakonii Modlitwy.

Eucharystię sprawował o.Paweł Kaczmarski. Podczas mszy św. wysłuchaliśmy kazania księdza salezjanima, Michała Malka ze Szczecina, który właśnie rozpoczął głoszenie rekolekcji w parafii św. Jakuba Apostoła. Ksiądz, przedstawiając się, wspomniał, że kościół św. Jakuba jest miejscem szczególnie mu drogim, bo w nim modlił się wielokrotnie jako uczeń szkoły średniej. Ten sentyment do lęborskiej fary jest wspólnym odczuciem wielu z nas. W oprawę liturgiczną włączyli się: – czytania liturgiczne: Bogdan Oszmian i Jarek Klassa – modlitwa powszechna Andrzej Pietruczuk – służba ołtarza: Jarek Kozakiewicz, Mirek Król i Marian Syldatk

Dziękujemy oazie młodzieżowej za sprawowaną opiekę nad naszymi pociechami.

Dzień Wspólnoty oprócz radości ze spotkania był także chwilą refleksji nad wartością krzyża, zbawieniem, naszą wiarą, Wielkim Postem i modlitwą.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć