Wielkopostny Dzień Wspólnoty

W dniu 15 marca 2014 roku w Parafii M.B. Fatimskiej w Chojnicach Wspólnota Domowego Kościoła naszego rejonu przeżywała Dzień Wspólnoty zgłębiając temat „Narodzić się na nowo poprzez sakramenty”. Temat szczególnie ważny w okresie Wielkiego Postu – przygotowywania się do przeżywania Świętego Tridum Paschalnego. Dzięki sakramentom bowiem odnawiają się wciąż wydarzenia zbawcze wśród nas. Nasze przeżywanie Paschy Chrystusa łączy się ze sprawowaniem sakramentów, czyli pewnych znaków, w których rzeczywistość Chrystusowej Paschy , Jego przejście przez śmierć do zmartwychwstania, staje się rzeczywistością która nas dotyka i przemienia. Dlatego podczas naszego Dnia Wspólnoty zatrzymaliśmy się nad sakramentami inicjacji chrześcijańskiej: chrztem, bierzmowaniem i eucharystią. Chrzest jest naszym wszczepieniem w Paschę Chrystusa, którą możemy wciąż na nowo przeżywać dzięki mocy Ducha Świętego w Eucharystii. Zatrzymaliśmy się też nad znaczeniem znaków, które objawiają nam rzeczywistość dokonującą się podczas tych sakramentów. Sakrament to widzialny znak niewidzialnej obecności Boga, dlatego staraliśmy się te znaki dostrzec, bo niewidzialna moc Boża działa w widzialnych znakach. Ten Dzień Wspólnoty był dla nas czasem w którym język znaków, przez który Bóg do nas przemawia, stał się dla nas bardziej czytelny, a jednocześnie Bóg kolejny raz zachwycił nas swoją hojnością obecną w każdym omawianym sakramencie jak i podczas całego spędzonego we wspólnocie czasu, co potwierdziło się w świadectwach uczestników.
Dziękujemy za opiekę duchową oraz skierowane do nas słowo Ks. Tomaszowi, Ks. Andrzejowi oraz siostrze Barbarze.