Wielki Post

WielkiPostWielki Post
Od ciemnej grudki prochu, którą smolisz ręce,
Z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę –
Cichutka radość wzbiera. O, rzuć prochu więcej,
Na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę…
Bo przecież od tej grudki – wiosna w drzwiach kościoła.

Będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń –
Wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki –
A wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,
I właśnie od popiołu… od smolącej grudki.
/ks. Jan Twardowski/

Za nami Środa Popielcowa, która swą nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem. Podczas liturgii symbolowi temu towarzyszą wypowiadane przez kapłana słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”  (Rdz 3, 19) lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Jest to gest uznania swojej niewystarczalności i zależności od Boga. Słowa te mają nam przypomnieć o kruchości życia i nieuchronnej śmierci. Mają również pomóc uświadomić sobie, że życie na ziemi jest jedynie drogą do Boga, mają zmobilizować  nas do nawrócenia.

Przed nami 40 dni pokutnych. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu, który jest okresem pokuty i nawrócenia.

To czas poprzedzający i przygotowujący nas do obchodzenia Paschy. Jest to czas, w którym uciekamy się do modlitwy, postu i jałmużny, której nowy wzór pokazał nam Jezus w Kazaniu na Górze (Mt 6, 1-6. 16-18).

40 dni to wystarczająco długi czas, byśmy zastanowili się nad jego sensem i znaczeniem w naszym życiu. Jest to również czas przemiany, czas przygotowania się do najważniejszych dla chrześcijan Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wykorzystajmy go jak najlepiej do budowania jedności w naszych rodzinach opartej na zdrowych relacjach z Bogiem. Przemyślmy również nasze nastawienie do zobowiązań. Niech okres Wielkiego Postu będzie tym okresem, w którym wyregulujemy naszą regułę życia. Bądźmy żywym świadectwem naszego Pana i Zbawiciela, gdyż post to nie tylko nasza relacja z Bogiem ale przede wszystkim otwarcie się na innych. Ks. Fr. Blachnicki w tekście  Popiół i palma – czyli Wielki Post w rodzinie powiedział  „Każda rodzina jako domowy Kościół powinna więc wypracować własny porządek ascezy wielkopostnej” .  http://www.dk.oaza.pl/v7/zalozyciel.php?rdz=7&numer=814&typ=W

Jak powiedział Ojciec Święty, niech w tym okresie towarzyszy nam autentyczna wiara, nawrócenie i otwarcie serca na braci. Zapraszamy do zapoznania się z treścią orędzia Ojca Świętego Franciszka.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/wpost2014-lev-26122013.html