Chcę przy Bogu stać do końca

Wszystko jest zrządzeniem Boga,
Wszak On w rękach ma świat cały,
Gdy nas nęka ból i trwoga,
W Nim ratunek doskonały.

To On sprawił w swojej mocy,
Wskazał drogę, dzień wyznaczył,
By nasze dojrzały oczy,
Co trzeźwość umysłu znaczy.

W serca nasze Bóg wlał wiarę,
Podał rękę na ratunek,
Dodał siły ponad miarę,
Na udrękę, na frasunek.

Ta grupa rekolekcyjna,
Dziesięć lat w Pelplinie działa,
Formacja Ewangelizacyjna,
Wiele dobra dokonała.

Wśród nas radość zagościła,
Wszak rocznicę świętujemy,
Wielu nas tu zgromadziła,
Bogu dzięki składać chcemy,

Za dziesięć lat wspólnych spotkań,
Które leczą nasze dusze,
Za miłość, wrażliwość doznań,
Które wątpliwości kruszą.

I choć życie nam przysparza,
Przykrych chwil, serca rozterki,
Grupa dobro w nas pomnaża,
Zaś przewodzi sam Bóg wielki.

Chcę przy Bogu stać do końca,
l wytrwać w swojej przysiędze,
On moim Ojcem, obrońcą,
Powierzam się w Jego ręce.

Trwać w trzeźwości, wielka sprawa,
Pełna hartu, poświęcenia,
Niech otuchą nas napawa,
Życie w pełni uniesienia.

Kroczmy nadal drogą wskazań,
Dzień po dniu niech nam przewodzi,
Ku spełnieniu wszelkich zadań,
Szczęśliwości naszych rodzin.

Emilia