Centralna Oaza Matka 2014

I. Dziękczynienie za kanonizację i obchody jubileuszowe

W dniach 6-9.06.2014 r., podczas tegorocznej Centralnej Oazy Matki w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem, będzie miało miejsce główne dziękczynienie Ruchu Światło-Życie za kanonizację bł. Jana Pawła II. Uczynimy to w trakcie spotkań modlitewnych w Wieczerniku Bł. (Św.) Jana Pawła II – czyli w pierwszym miejscu, które zostało dedykowane jego osobie przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, zaledwie w dziewięć miesięcy po wyborze Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Dziękczynienie to będzie połączone z obchodem 35. rocznicy wybudowania Wieczernika Jana Pawła II. Już teraz gorąco zapraszam wszystkich do udziału w tym świętowaniu, szczególnie „oazowych weteranów”, którzy 35 lat temu brali udział w pracach budowlanych w Wieczerniku Jana Pawła II i w pamiętnej Centralnej Oazie Matce, zakończonej udziałem w spotkaniu Ruchu Światło-Życie z Janem Pawłem II w Nowym Targu.

Podczas Centralnej Oazy Matki AD 2014 będziemy wspominali również 60-lecie pierwszej Oazy Dzieci Bożych (1954 r. Bibiela k. Tarnowskich Gór) oraz 45. rocznicę powstania Ruchu Światło-Życie (1969 rok – początek pracy formacyjnej we wspólnotach parafialnych – powstanie Ruchu Żywego Kościoła).

Dziękczynienie za te dary odbędzie się w czasie COM-u, ale także podczas oaz wakacyjnych OŻK 2014. Podczas spotkań w ramach tajemnic bolesnych będziemy chcieli wspomnieć w tym roku te wydarzenia i podziękować za kolejne Jubileusze, które możemy świętować w Ruchu Światło-Życie, mobilizując się równocześnie do podejmowania nowych wyzwań, które przynoszą nam czasy współczesne.

Zachęcam, jak każdego roku, wszystkich moderatorów, animatorów i odpowiedzialnych naszego Ruchu do licznego udziału w Centralnej Oazie Matce.

II. Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

Zachęcam również do podjęcia we wspólnotach naszego Ruchu osobistej i wspólnotowej modlitwy o dary Ducha Świętego w okresie pomiędzy Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego, nazywanym tradycyjnie czasem Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Warto zachęcić członków naszych grup formacyjnych i kręgów, aby w tych czasie:

  1. modlili się codziennie „Sekwencją do Ducha Świętego” oraz słowami bł. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”,
  2. organizowali spotkania modlitewne w dniach Nowenny,
  3. zorganizowali wespół z innymi wspólnotami w parafiach czuwania modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
III. Błogosławienie członków Diakonii w czasie COM

Osoby, które są już członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, a chciałyby przyjąć błogosławieństwo w czasie COM, mogą wysłać zgłoszenie drogą e-mailową: (prosimy

o podanie imienia i nazwiska, diecezji oraz innych danych, jeśli uległy zmianie), w temacie wpisując „do błogosławienia”.

Osoby, które nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia, a pragnęłyby być przyjęte w najbliższym czasie i błogosławione do DIAKONII, powinny nadesłać swoje formularze (z podpisami prowadzących ORD oraz moderatora diecezjalnego) na adres Sekretariatu CDFD (ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice), dołączając na oddzielnej kartce informację, że chcą być pobłogosławione podczas Centralnej Oazy Matki.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 25.05.2014 r.

IV. Błogosławienie animatorów w czasie COM

W maju (miesiąc przed COM) zostaną uruchomione elektroniczne zgłoszenia do błogosławienia animatorów. Informacje na ten temat pojawią się na stronie oaza.pl oraz zostaną wysłane mailem do moderatorów diecezjalnych.

V. Formularze na Centralną Oazę Matkę

(Zgłoszenie punktów oazowych, Zgłoszenie Oazy Wielkiej, Zgłoszenie wolnych miejsc w oazie) można pobrać ze strony oaza.pl.

Ks. Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie