Wiadomości Domowego Kościoła – Krąg Diecezjalny w Pelplinie 9.02.2014r

Kochani! Wspólnoto Domowego Kościoła!

Ostatnie posiedzenie Kręgu Diecezjalnego w Pelplinie rozpoczęliśmy Eucharystią w Kaplicy Seminaryjnej pod wezwanie św. Barbary, którą sprawował dla nas moderator diecezjalny DK, ks. Wincenty Pytlik.

Wspólne przeżycie Eucharystii w gronie odpowiedzialnych, to wyjątkowy czas budowania jedności i jednomyślności w Duchu Świętym, potrzebny do wytyczania kolejnych zadań w pracy formacyjnej naszej wspólnoty.

Podczas dzielenia się życiem pary odpowiedzialne za poszczególne rejony naszej Diecezji wyrażały radość z dokonań i systematycznej pracy poszczególnych kręgów, ale też troskę o podstawową formację małżeństw, która w naszej diecezji wymaga nieustannego monitorowania i konieczności mobilizowania małżeństw do odpowiedzialnego podążania drogą formacji. Statystyki diecezjalne wykazują, jak mało ciągle w naszej wspólnocie małżeństw, po podstawowej formacji (Zasady DK pkt. 19)

W tej sytuacji organizowanie oaz rekolekcyjnych przez naszą diecezję, staje się problemem, ponieważ trudno jest skompletować odpowiednią ilość osób do diakonii rekolekcyjnych.

Jak wiecie, na czas tegorocznych rekolekcji wakacyjnych przygotowujemy w Pelplinie Oazę Rodzin II stopnia i ORAR –y I i II stopnia. Trudności związane z powołaniem kompletnych diakonii opóźniają znacznie czas systematycznych przygotowań.

Dzielimy się z Wami tymi problemami, aby pobudzić Waszą wyobraźnie odnośnie podjęcia charyzmatu Ruchu Światło-Życie w pełnej świadomości formowania się do służby – diakonii.

Chcemy podzielić się z Wami także radościami.

Coraz więcej kapłanów jest zainteresowanych powstawaniem wspólnoty DK przy swoich parafiach ( np. w rejonie chojnickim), stąd podczas kolejnych niedziel organizujemy spotkania z Domowym Kościołem w zainteresowanych parafiach: Czersk, Tuchola Charzykowy. Planujemy także powstanie kolejnego, nowego rejonu DK w naszej Diecezji. Ma to być docelowo rejon świecki.

W tym roku będziemy obchodzić 100-rocznice Urodzin Siostry Jadwigi Skudro. Zbierajmy więc pamiątki i wspomnienia o tej bliskiej współpracownicy założyciela Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszka Blachnickiego.

Postanowiliśmy przeciwstawiać się zagrożeniom ideologii Gender. W dniu 29 marca, o godz. 10.00 w Pelplinie będziemy mogli wysłuchać konferencji na interesujący nas temat, którą wygłosi pani Dorota Dźwig.

Planujemy, aby Pelplin był miejscem jednego z kolejnych Ogólnopolskich Spotkań DK. Zapraszamy całą nasza wspólnotę o modlitwę w intencji właściwego rozeznanie tego pragnienia.

Przed nami XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (Jasna Góra 21-24.02.2014r.), która przebiegać będzie pod hasłem „Radość Ewangelii”.

„Pod koniec 2013r. otrzymaliśmy od Ojca Świętego Franciszka dar w postaci adhortacji „Evagelii Gaudium”. Niewątpliwie dokument powinien stać się dla naszego Ruchu tekstem programowym, gdyż daje nam istotne wskazania dotyczące realizacji misji odnowy Kościoła w kontekście czasów współczesnych, nacechowanych filozofią postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu”. Pisze w liście – zaproszeniu na Kongregację Moderator Generalny Ruchu, ks. Adam Wodarczyk.

Ten rok, to także czas przygotowań do wyborów nowej pary diecezjalnej Wspólnoty DK. Prosimy więc o modlitwę w intencji przyszłych kandydatów, do pełnienia tej zaszczytnej ale jakże odpowiedzialnej posługi.

Pozdrawiamy serdecznie całą wspólnotę, otaczamy Was wszystkich modlitwą i przekazujemy myśl – przesłanie ks. Franciszka Blachnickiego: „Tylko w Duchu możemy tak przyjąć Chrystusa, który jest ŚWIATŁEM, i tak się z Nim zjednoczyć, że stanie się On naszym ŻYCIEM”. Z tych właśnie słów zdaje się wypływać, tegoroczne hasło pracy formacyjnej:

„NARODZIĆ SIĘ NA NOWO”

Szczęść Boże
W imieniu Kręgu Diecezjalnego:
– pelplińska para diecezjalna DK Barbara i Henryk Urbańscy