Oazowy Kwartalnik diecezji pelplińskiej – nazwa?

Drodzy Oazowicze i Oazowiczki,

Jako Diakonia Komunikowania Społecznego podjęliśmy działania, w przygotowaniu oazowego kwartalnika naszej diecezji. Powoli, ale sukcesywnie zbliżamy się do publikacji pierwszego numeru.

Kwartalnik ten będzie skupiał się na problemach Ruchu Światło – Życie w diecezji oraz opisywał różne wydarzenia, które będą miały miejsce lub odbyły się w diecezji. Pierwszy numer ukaże się w nakładzie 200 egz. w formacie złożonej kartki A4.

To tyle o samej publikacji. Teraz prośba do Was. Potrzebujemy jakiejś nazwy, najlepiej będzie jak sami ją zaproponujecie i wybierzecie. W związku z tym do 2 marca przyjmowane będą propozycje na nazwę, które proszę przesyłać w komentarzach do tego postu. Następnie spośród przesłanych propozycji zostaną wybrane naszym (DKS) zdaniem najlepsze i te zostaną przedstawione pod głosowanie. Głosowanie na wybrane propozycje nazwy odbywać się będzie od 3 do 9 marca.

Pierwszy numer kwartalnika ukaże się 1 kwietnia (i to nie Prima Aprilis).

Szczęść Boże,
Łukasz Grzenkowicz
Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego