Gender – cywilizacja śmierci

Na XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie przy stoisku Diakonii Słowa przedstawiciele Diakonii Społecznej będą rozprowadzali publikację Marii Ryś i Małgorzaty Walaszczyk „Gender – cywilizacja śmierci”. Praca zawiera historię ideologii, informacje na temat twórców, podstawowych założeń oraz prób jej wdrażania w Polsce.

Inicjatywa włączenia się w akcję obrony przed Ideologią Gender przez rozprowadzanie książek informacyjnych na ten temat zrodziła się w trakcie spotkania w Sejmie na Konferencji nt. „Wolnej Niedzieli”.

Diakonia Społeczna powstała w diecezji bydgoskiej w kwietniu 2012 roku, a oficjalne błogosławieństwo otrzymała we wrześniu 2013 roku. Jej członkom zależy na tym, aby świeccy katolicy poznawali Katolicką Naukę Społeczną Kościoła, angażując się i brali odpowiedzialność za sprawy społeczne narodu.

oaza.pl