Podziękowanie za udział w Dniu Skupienia Animatorów DK

„Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” ( J 15, 16a )

Kochani! Księże moderatorze, Pary rejonowe, Animatorzy!

Dziękujemy Wam za udział w tej nowej formie wzrastania w wierze i formacji

Wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej.

Księdzu Wincentemu Pytlikowi, za serdeczność i zaangażowanie w modlitewny przebieg Dnia Skupienia, zwłaszcza za głoszone z mocą Słowo Boże i ważne wskazówki do formacji naszej wspólnoty. Parom rejonowym, za aktywne i skuteczne zachęcenie aktualnie posługujących animatorów kręgów DK, do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Animatorom za odpowiedzialne potraktowanie naszego zaproszenia i przybycie tak liczne do stolicy naszej diecezji. Marioli i Zdzisiowi Lejkom z Diakonii Rekolekcyjnej, za zaangażowanie w organizację i przebieg Dnia Skupienia, a Magdzie Kosobuckiej za radosną animację muzyczną. Dziękujemy Pani Irenie Szybist z Kurii Diecezjalnej, za zawsze chętną pomoc organizacyjną i za Diakonię Słowa. Dyrektorowi Collegium Marianum za gościnne przyjęcie.

Dziękujemy młodzieży z Oazy Modlitwy, za wspólnie przeżytą Eucharystię i ubogacenie naszego spotkania swoją obecnością i modlitwą. Za opiekę nad dziećmi.

Osobiście dziękujemy Panu Bogu za łaski Ducha Świętego i jego asystencję w ciągu przygotowań i przebiegu Dnia Skupienia. Po raz kolejny odczuliśmy to, że Pan udziela wszystkiego, co jest potrzebne do pełnienia posługi, trzeba mieć tylko głęboką ufność, że w każdej sytuacji Bóg udzieli pomocy i na tę pomoc trzeba liczyć.

To zapewnienie niech będzie przyczyną naszej radości i radości wszystkich aktualnie posługujących animatorów, par rejonowych i diakonii. Niech chroni przed wszelkim niepokojem, strachem, czy stresem.

„Wystarczy ci Mojej łaski” (2 Kor 12,8)

 

Basia i Henio Urbańscy
pelplińska para diecezjalna DK

Zaproszenie na Dzień Skupienia oraz podziękowanie od uczestniczki
Fotorelacja z Dnia Skupienia