Indeks Orędzi papieskich

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu był jedynym dniem ustanowionym przez Sobór Watykański II (DSP 18).
Co roku Papież przygotowuje z tej okazji specjalne przesłanie i zazwyczaj podpisuje je 24 stycznia, we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Poszczególne orędzia na ten dzień były kierowane przez kolejnych Papieży: Pawła VI (1967 – 1978), Jana Pawła II (1979 – 2005), Benedykta XVI (2006 – 2013), Franciszka (2014- ). Przesłania od 2012 roku doczekały się oficjalnego tłumaczenia polskiego.
W Kościele powszechnym dzień ten jest zazwyczaj obchodzony w niedzielę poprzedzającą Zesłanie Ducha Świętego, w Polsce przypada on w trzecią niedzielę września.

Spis polskich tłumaczeń orędzi papieskich na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu został zebrany w poniższej tabeli.

Rok Orędzie Ojca Świętego Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
2014 Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania. XLVIII
2013 Sieci społecznościowe: Bramy prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji. XLVII
2012 Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. XLVI
2011 Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. XLV
2010 Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa. XLIV
2009 Nowe technologie, nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni. XLIII
2008 Środki społecznego przekazu na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą. Szukać prawdy, by się nią dzielić. XLII
2007 Dzieci i środki komunikowania: wyzwanie dla edukacji. XLI
2006 Środki przekazu: sieć komunikacji, wspólnoty i współpracy. XL
2005 W służbie wzajemnego zrozumienia między narodami. XXXIX
2004 Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo. XXXVIII
2003 Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle encykliki “Pacem in terris”. XXXVII
2002 Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii. XXXVI
2001 Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji. XXXV
2000 Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia. XXXIV
1999 Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca. XXXIII
1998 Z pomocą Ducha Świętego głosimy nadzieję. XXXII
1997 Głosić Jezusa — Drogę, Prawdę i Życie. XXXI
1996 Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie. XXX
1995 Kino nośnikiem kultury i wartości. XXIX
1994 Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów. XXVIII
1993 Rola kaset magnetofonowych i magnetowidowych w kształtowaniu kultury i sumienia. XXVII
1992 Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! XXVI
1991 Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej. XXV
1990 Misja Kościoła w erze komputerów. XXIV
1989 Religia w środkach przekazu. XXIII
1988 Środki społecznego przekazu w służbie braterstwa i solidarności. XXII
1987 Środki społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju. XXI
1986 Kształtowanie opinii publicznej. XX
1985 Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży. XIX
1984 Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą i kulturą. XVIII
1983 Środki społecznego przekazu w służbie pokoju. XVII
1982 Środki społecznego przekazu a problemy ludzi starszych. XVI
1981 Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka. XV
1980 Rodzina wobec środków społecznego przekazu. XIV
1979 Środki społecznego przekazu w służbie ochrony i rozwoju dziecka w rodzinie i w społeczeństwie. XIII
1978 Odbiorcy środków społecznego przekazu, ich oczekiwania, prawa i obowiązki. XII
1977 Środki społecznego przekazu: korzyści – niebezpieczeństwa – odpowiedzialność. XI
1976 Środki społecznego przekazu wobec podstawowych praw i obowiązków człowieka. X
1975 Prawda i miłość w przekazie społecznym. IX
1974 Środki społecznego przekazu i ewangelizacja. VIII
1973 Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych. VII
1972 Środki masowego przekazu w służbie prawdy. VI
1971 Środki masowego przekazu w służbie jedności ludzkiej. V
1970 Środki masowego przekazu i młodzież. IV
1969 Środki społecznego przekazu a rodzina. III
1968 Prasa, kino, radio i telewizja w służbie postępu ludzkości. II
1967 Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji. I