Dzień Skupienia Animatorów DK

W sobotę 18 stycznia odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów Rodzin Domowego Kościoła w Pelplinie.

,, Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem …”J 15,16

DIECEZJALNY
DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW
Kręgów Rodzin DK
Pelplin, w dniu 18.01.2014r.

 

Plan Dnia Skupienia :

9.00 – Rejestracja uczestników spotkania (kawa)
9.30 – Zawiązanie wspólnoty ( Sala konferencyjna  Collegium Marianum )
10.00 – W prowadzenie w tematykę  Dnia Skupienia ks. Wincenty Pytlik – moderator diecezjalny DK
Konferencja  pt. „Powołanie i postawa pary animatorskiej”
B. H . Urbańscy – pelplińska para diecezjalna DK
11.00 – Spotkanie w grupach dzielenia : ( 4 grupy )

  • dzielenie się Ewangelią J 15,12 – 17
  • „Nasz ideał pary animatorskiej” – tworzenie listy cech dobrej pary animatorskiej
  • tajemnica różańca: Chrzest pana Jezusa w Jordanie

11.50 – Namiot Spotkania – Ewangelia M k  2, 13 – 17  (Kaplica)
12.15 – EUCHARYSTIA (wspólna z OM)
13.15 – Obiad (Refektarz)
Czas na Diakonię Słowa (możliwość zakupu materiałów DK)
14.30 – Spotkanie ogólne (relacje ze spotkań w grup ach dzielenia),
kontynuacja tematu „Jaka powinna być para animatorska”
(Sala konferencyjna  Collegium Marianum)
15.45 – Istotne informacje dotyczące Ruchu Światło – Życie i DK
16.00 – Modlitwa na zakończenie Dnia Skupienia

  • modlitwa zawierzenia
  • uroczyste rozesłanie par animatorskich do swoich wspó lnot