Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów w Pelplinie – zdjęcia

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem …„ J 15,16

Pod takim hasłem w sobotę 18 stycznia odbył się DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW Kręgów Rodzin DK. Zawiązanie wspólnoty odbyło się w Sali konferencyjnej Collegium Marianum o godzinie 9.30.
W tematykę Dnia Skupienia wprowadził ks.kanonik Wincenty Pytlik – moderator diecezjalny DK, przyrównując żartobliwie zgromadzonych animatorów do „senatu DK diecezji pelplińskiej”. Pojęcie animator pochodzi: od łacińskiego „anima” – powiew, wiatr, dusza. Od tego pochodzi franc. czasownik „animer” – ożywiać, poruszać zachęcać. Z tych dwóch słów pochodzi polskie „animator” – ten, kto animuje grupę, tzn. pobudza, zachęca.
Ksiądz Wincenty przypomniał wszystkim, iż bycie animatorem oznacza gotowość do posługiwania: w małżeństwie, w rodzinie, w kręgu, we wspólnocie, w parafii … – poświęcić swój czas, dać siebie, spalać się dla innych.

Następnie pelplińska para diecezjalna B. i H. Urbańscy wygłosili konferencję pt. Powołanie i postawa pary animatorskiej.” W Domowym Kościele funkcję animatora pełnią małżonkowie wspólnie – są parą animatorską. W swej posłudze winni oprzeć się na:

  • Ewangelia 2014. Droga, Prawda i Życie.
  • Zasady Domowego Kościoła
  • Spotkanie w kręgu
  • Rola kapłana w Domowym Kościele
  • Domowy Kościół. Ewangelizowanie i pilotowanie
  • Domowy Kościół I rok pracy; II rok pracy – cz.A, cz.-B
  • Domowy Kościół. Listy do wspólnot rodzinnych

To tylko podstawowa literatura.

W dalszej części konferencji usłyszeliśmy, jaki powinien być animator: to człowiek odpowiedzialny za swój krąg; głębokiej wiary i modlitwy; zdolny nieść trudy i cierpienia swojej wspólnoty; żyje sakramentami; współpracuje z łaską Ducha św.; rozumie istotę Ruchu Światło-Życie; stoi na straży depozytu wiary i charyzmatu DK.

Potem odbyły się spotkania w 4 grupach. Rozpoczęliśmy od dzielenia się Ewangelią J 15,12 – 17, skąd zaczerpnięty został tytuł Dnia Skupienia. Każda grupa metodą „burzy mózgów” tworzyła listę cech dobrej pary animatorskiej – Nasz ideał pary animatorskiej – w formie plakatu. Padało mnóstwo propozycji, wszyscy byli bardzo aktywni i otwarci na współpracę.

Kolejnym punktem dnia był Namiot Spotkania. Przenieśliśmy się do Kaplicy Collegium Marianum, by rozważać Ewangelię Mk 2,13–17.
Wspólnie z Oazą Modlitwy przygotowaliśmy się do Eucharystii, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kanonik Wincenty Pytlik – moderator diecezjalny DK. W skierowanym do nas słowie powiedział: Świętość jest darem Boga. Zaś warunkiem świętości jest: modlitwa – proszenie i słuchanie Boga (poprzez brata i siostrę, napomnienia animatora, kapłana, biskupów); dialog z Bogiem – Namiot Spotkania; dążenie do ideału świętości. Bądź jak Bóg – stań się człowiekiem.

Po mszy św. w Refektarzu czekał na nas przepyszny obiad. Wzmocnieni posiłkiem, wzmocniliśmy się duchowo zakupem materiałów DK w Diakonii Słowa, przygotowanych przez I.Szybist z Kurii Diecezjalnej. Uzupełniliśmy nasze biblioteczki o kolejne pozycje.

W sali konferencyjnej na piętrze kontynuowaliśmy spotkanie ogólne. Przyszedł czas na zaprezentowanie efektów poszczególnych grup. Wiele cech pary animatorskiej powielało się. Powstało swoiste ABC idealnej pary animatorskiej. Cennym uzupełnieniem była prezentacja multimedialna Para animatorska – jaka powinna być?, przygotowana przez M.Z. Lejków z Diakonii Rekolekcyjnej.
Para diecezjalna przekazała informacje dotyczące Ruchu Światło – Życie i DK. Po czym zeszliśmy wszyscy do kaplicy na Modlitwę zawierzenia poprowadzoną przez G.K.Wieckich.

Na zakończenie Dnia Skupienia ks.kanonik Wincenty Pytlik pobłogosławił pary animatorskie. Utworzyliśmy jeden krąg i pieśnią Zjednoczeni w Duchu oraz Dobrze, że jesteś … zakończyliśmy nasze spotkanie bogate w przeżycia. Umocnieni w Duchu Świętym, wzbogaceni darem wspólnoty wyruszyliśmy do naszych domów.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć