Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty z Lęborka – zdjęcia

RDW w Lęborku 29.12.2013

W Lęborku Rejonowy Dzień Wspólnoty, tak jak w roku ubiegłym, odbył się w Niedzielę Świętej Rodziny i przebiegł zgodnie z planem. W niedzielę dnia 29 XII spotkaliśmy się o godzinie 9.00 w auli Jana Pawła II. Przed mszą zawiązaliśmy wspólnotę. Zaśpiewaliśmy pieśń do Ducha św. i wysłuchaliśmy wprowadzenia to tematu, które wygłosił Jarek Klassa. Ponieważ temat RDW nawiązywał do hasła roku formacyjnego, Jarek przeczytał fragment z ewangelii św. Jana (J 3, 1-8), w którym Jezus uświadamia Nikodemowi konieczność powtórnych narodzin:

„3,1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». 3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 8 Wiatrwieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».”

Usłyszeliśmy po raz kolejny o konieczności nawrócenia i powtórnych narodzin. Ale ów kolejny raz był nawoływaniem aktualnym. Czy my, lęborski Domowy Kościół, jesteśmy gotowi, by narodzić się na nowo? Czy każdy z nas rozumie konieczność powtórnych narodzin i pragnie ich?

Po wprowadzeniu do tematu rozważaliśmy w Oratorium fragment z Księgi Psalmów (Ps 119, 111 – 112):

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki,
bo są radością mojego serca.
Serce swoje nakłaniam,
by wypełniać Twoje ustawy
na wieki, na zawsze.

Punktem centralnym RDW była Eucharystia sprawowana o godzinie 10.00 w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Oprawę liturgiczną przygotował, zgodnie z zamiłowaniami i kompetencjami, Jarek Kozakiewicz. Niestety w trakcie sprawowania Eucharystii zmuszony był do wprowadzenia drobnych zmian ze względu na chrzest piętnaściorga dzieci. Wstąpienie do wspólnoty Kościoła w dobie kryzysu rodziny i zapaści demograficznej tylu dzieci to dla nas wielka radość. Jednakże ten masowy chrzest wymusił na nas rezygnację z przygotowanych i ustalonych wcześniej form obrzędowych (np. rezygnację z odczytania modlitwy powszechnej przez przedstawiciela DK, rezygnację ze szpaleru członków KWC podczas składania deklaracji na ołtarzu).

Uroczystość Świętej Rodziny uświetnił List Pasterski Episkopatu Polski. Biskupi podkreślali w nim znaczenie i świętość małżeństwa i rodziny, zwrócili także uwagę na zagrożenia współczesnego świata, szczególnie niebezpieczną ideologię gender.

Na marginesie dodam, że dla mnie niezwykle cenne i trafne jest sformułowane przed laty spostrzeżenie polskiej pisarki katolickiej, Zofii Kossak – Szczuckiej, która zauważyła: „Rodzina jest tak piękna i święta, że stała się miejscem narodzin samego Boga.” Spostrzeżenie to wpisuje się zarówno w klimat uroczystości Świętej Rodziny, jak i atmosferę listu pasterskiego. Jezus przecież narodził się w rodzinie, w Świętej Rodzinie, nie jest synem singla, czy panny samotnie wychowującej… i uroczystość tej Świętej Rodziny obchodziliśmy uroczyście.

W czasie Eucharystii wielkim wydarzeniem i wielką radością było dla wszystkich członków Domowego Kościoła przystąpienie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka trzech osób. Swe deklaracje członkowskie złożyli na ołtarzu przed procesją eucharystyczną.

Po mszy św. rozpoczęliśmy spotkanie w domu parafialnym. Po wspólnej modlitwie do Świętej Rodziny rozpoczęliśmy kolędowanie. Grali i przewodzili nam Marta i Andrzej Formelowie, muzycy z zawodu i zamiłowania, nasza diakonia muzyczna. Moderator rejonowy o.Marek Kiedrowicz wygłosił katechezę na temat: „Narodzić się na nowo”. Usłyszeliśmy, że nie wystarczy abyśmy narodzili się powtórnie, ale mamy nieustannie odradzać się z naszych słabości, grzechów i upadków. Rodzić się na nowo musimy nieustannie.

Kolejnym punktem programu było dzielenie się życiem. Nadano mu formę świadectw wygłoszonych przez trzy małżeństwa: Lucynę i Wojtka, Joannę i Tadeusza oraz Joannę i Rafała. Małżonkowie mówili o znaczeniu słowa Bożego dla osobistego spotkania z Bogiem. Ich świadectwa były przeplatane śpiewaniem kolęd.

Od dzisiejszego dnia nasze kręgi mają oficjalnych patronów. Na spotkaniu wspólnotowym zaprezentowaliśmy świeżo wybranych patronów. Są nimi: św. Jadwiga Andygaweńska, królowa (krąg I), św. Maksymilian Maria Kolbe (krąg II), św. Jan Bosko (krąg III), św. Brat Albert (krąg IV), bł. Luigi i Maria Quatrocci (krąg V).

Po prezentacji kręgów Lucyna i Wojtek (Para Rejonowa) podziękowali także małżeństwom, które zgodziły się posługiwać w diakoniach:

  • Diakonia Ewangelizacyjna – Joanna i Jarek Klassa
  • Diakonia Komunikowania Społecznego – Justyna i Adam Piotrowicz
  • Diakonia Liturgiczna – Basia i Jarek Kozakiewicz
  • Diakonia Modlitwy – Ela i Bogdan Oszmian
  • Diakonię Muzyczna – Marta i Andrzej Formela
  • Diakonia Wyzwolenia – Krysia i Andrzej Konkol.

Kolejnym punktem bogatego programu były życzenia dla jubilatów, którzy od ostatniego RDW obchodzili swoje rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Byli to małżonkowie: Krysia i Mirek Królowie (20 rocznica), Joanna i Tadeusz Studzińscy (27 rocznica), Danusia i Leszek Sowińscy (31 rocznica), Ela i Józef Syldatk (32 rocznica).

Następnie dzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie Bożego błogosławieństwa, zdrowia, opieki Świętej Rodziny. Po opłatku rozpoczęliśmy agapę, którą nie tylko urozmaiciły kolędy, ale także jasełka wystawione przez krąg II. Z prawdziwą przyjemnością obserwowaliśmy chór niewinnie białych aniołów, radosnych i uszczęśliwionych Bożym Narodzeniem. Cieszyliśmy się widokiem zadziwionych i zagubionych pastuszków śpiących na baraniej skórze, dumnie maszerujących królów, monarchów zataczających kolejne koła na środku sali. Wielkie oklaski zebrała św. rodzina czyli Justyna jako Maryja, Adam jako nowoczesny Józef, pan domu dzierżący władzę, czyli pilota od telewizora i słodki Julian, Jezusek, który nie chciał wypuścić z rączek pasterskiego kija, atrybutu królewskiego.

Jasełka oglądali także przybyli w trakcie spotkania: proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła o.Roman Zioła i o.Przemysław Płaszczyński.

Rejonowy Dzień Wspólnoty zakończyła modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia ułożona przez ojca Blachnickiego. Modlitwą końcową, jak i początkową, poprowadzili Ela i Bogdan, którzy tworzą diakonię modlitwy. Rozeszliśmy się po błogosławieństwie ojca moderatora zadowoleni z życia, siebie, naszej wspólnoty.

Na zakończenie trzeba wspomnieć o oazie młodzieżowej, która pełniła posługę ciężką nie zawsze docenianą: opiekowali się dziećmi próbując zapanować nad ich różnymi temperamentami, humorami i pomysłami. Za posługę diakonii wychowania: serdeczne Bóg zapłać!

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć