Radość Ewangelii 01.2014

nie lekajcie sie
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

 

RADOŚĆ EWANGELII –
CZYLI
NIE LĘKAM SIĘ BYĆ ŚWIĘTYM

28.01-3.02.2014r.

Przygotuj swój dar – kanonizacja bł. Jana Pawła II już 27 kwietnia 2014r.

 

„RADOŚĆ EWANGELII napełnia serceoraz całe życie tych, którzy spotykają sięz Jezusem.
Ci, którzy pozwalaj
ą, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku,
od wewn
ętrznej pustki, od izolacji.
Z Jezusem Chrystusem rodzi si
ę zawsze i odradza radość.

 

Źródło: oaza.pl/cdor