„Błogosławcie a nie złorzeczcie” – Wzajemne błogosławieństwo małżonków

Deeksha.1.280Błogosławieństwo to dobro pochodzące od Boga. Błogosławienie to postawa Boga obdarzająca życiem i strzegąca je. Bóg, Ojciec i Stwórca wszelkiego bytu mówi: „Dobrze, że tu jesteś. To cudownie, że istniejesz”. Każdy chrześcijanin powinien przyzywać błogosławieństwa Bożego dla siebie i dla innych ludzi. Rodzice mogą kreślić na czołach swoich dzieci znak krzyża. Ludzie, którzy się kochają, mogą się błogosławić- jest to ich przywilejem danym od Boga od początku ich małżeństwa.

Wzajemne błogosławieństwo małżonków:
Najpierw mąż a potem żona nadkłada ręce na głowę współmałżonka i modli się za niego

Boże Ojcze,
Błogosław moją żonę/męża…..
Dotknij ją/jego swoją Miłością

Przepraszam dziś ją/jego za:
– słowa, które zraniły jej/jego serce
– gesty, którymi sprawiłem jej/jemu przykrość,
– momenty, w których nie czuła/czuł mojego wsparcia
– unikanie się
– brak czułości, serdeczności i szczerych rozmów

Proszę Cię wybacz mi i przyjmij Boże Błogosławieństwo
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (mąż, żona kreśli znak krzyża na czole współmałżonka)

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony,
który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo,
pomóż nam dostrzegać w sobie Twój obraz i szanować siebie.
Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca,
wzmacniaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem,
aby w nas nieustannie wzrastała,
abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.
Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny i niezmienny,
wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej,
aby nie zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,
ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.

Amen

Źródło: dksierakowice.tnb.pl