Raport o finansach

Poniżej przedstawiamy graficzny raport finansowy z lat 2011, 2012 i z 3 kwartałów 2013 roku.
Na podstawie tendencji malejących wpłat dokonanych w poprzednim roku i szacowanych kosztów użytkowania serwera do końca 2013 roku na wykresach przedstawiona została prognoza stanu konta na koniec bieżącego roku. Objaśnienia oraz sposób wsparcia zostały umieszczone na stronie finansów.

wpłaty
koszty
konto

Rok 2013

Na dzień 31.12.2012 dysponowaliśmy kwotą 4942,71zł. W 1. kwartale 2013 wpłynął przychód z 1% za rok 2011 (740,34zł) oraz zaległe wpłaty abonamentowe.

bilans2013a wplaty2013a

Rok 2012

Na dzień 31.12.2011 dysponowaliśmy kwotą 6793,64zł (z czego 787,59zł to środki pozyskane z 1% za rok 2010). Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny w roku 2012 wyniosły 6059,38zł. Rok zamknął się dla nas kwotą 4942,71zł, tzn. że koszty przekroczyły wpływy o 1850,93zł. Przychód z 1% za rok 2011 (740,34zł) wpłynął dopiero w 1. kwartale 2013. Niestety również niewielu moderatorów pamięta o potrzebie wspierania dzieła jakim jest obecność Ruchu Światło-Życie w Internecie. Spośród 41 diecezji i prawie 20 ośrodków tylko kilka pamięta o wspieraniu tych potrzeb. Na podstawie tytułów wpłat większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych. Dodatkowe koszty związane z wydatkami biurowymi, utrzymaniem kont bankowych, kosztami dokumentacji księgowej zostały pokryte z środków własnych Ośrodka Fundacji “Światło-Życie” w Warszawie.

bilans2012 wplaty2012

bilans2012a wplaty2012a

Rok 2011

Na dzień 21.12.2010 dysponowaliśmy kwotą 3040,60zł (z czego 2100zł to środki pozyskane z 1% za rok 2009). Koszty utrzymania serwerów (w okresie sierpień-listopad pracowały 2 serwery) oraz opłaty za domeny w roku 2011 wyniosły 5024,55zł. Rok zamknął się dla nas kwota 6793,64zł. Zanotowaliśmy skromniutki przychód z 1% za rok 2010 (787,59zł) na pokrycie kosztów działania serwerów oraz opłaty za domeny.
Zdecydowana większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych. Dodatkowe koszty związane z wydatkami biurowymi, utrzymaniem kont bankowych, kosztami dokumentacji księgowej zostały pokryte z środków własnych Ośrodka Fundacji “Światło-Życie” w Warszawie.

bilans2011 wplaty2011

bilans2011a wplaty2011a

Źródło: oaza.pl/cdks