List jedności nr 1 – 2013/2014

Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie
pobierz komunikat w formacie pdf

 1. Konferencja Episkopatu Polski w trosce o Ruch Światło-Życie

  Biskupi Polscy zatroskani o jedność i rozwój dzieła, jakim jest Ruch Światło-Życie, podjęli refleksję nad obecnym stanem i kondycją naszego Ruchu. W Komunikacie z 362. Zebrania Plenarnego KEP napisano: „Biskupi zajęli się także sprawami Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z najważniejszych katolickich ruchów odnowy w Polsce. Wyrazili życzenie, aby Ruch pozostał jednością, zgodnie z wolą swojego założyciela. Domowy Kościół stanowi rodzinną gałąź tego Ruchu, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” zatwierdzonym przez biskupów polskich w roku 2000”.

  1. Poprawki do „Zasad Domowego Kościoła”
  2. Uwagi Komisji Nauki Wiary KEP dotyczące modlitwy przebaczenia Bogu

   Kolejną sprawą, na którą Konferencja Episkopatu Polski zwróciła uwagę jest kwestia praktykowania we wspólnotach Ruchu Światło-Życie modlitwy przebaczenia Bogu. Tematem tym zajęła się Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, która, po zasięgnięciu opinii teologów, zdecydowała, że nie należy praktykować modlitwy przebaczenia Bogu. „Zamiast rodzącego wiele nieporozumień wyrażenia przebaczenie Bogu należy używać sformułowania pojednanie się z Bogiem. To drugie wyrażenie właściwie i bez dwuznaczności pomaga ukształtować relacje z Bogiem”. W związku z tym, jako Ruch Światło-Życie, otrzymaliśmy polecenie zapoznania z tą decyzją moderatorów i animatorów Ruchu, aby nie praktykowano takiej formy modlitwy oraz dokonania wyraźnej korekty w materiałach formacyjnych Ruchu Światło-Życie.

   Na podstawie tej decyzji dokonano już korekty w nowej redakcji podręcznika KODA-DM oraz w materiałach diakonii modlitwy znajdujących się na stronach www.

   Proszę, aby pamiętać o tym zaleceniu w naszych wspólnotach Ruchu szczególnie podczas Seminariów Odnowy Wiary oraz w trakcie praktykowanej podczas tychże seminariów modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne.

 2. XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie – zmieniony termin

  Zmieniony zostaje termin Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Odbędzie się ona w dniach 21-24 lutego 2014 r., a nie jak wcześniej podawano w dniach 28.02.-3.03.2014 r. Zmiany dokonano na prośbę oo. Paulinów ze względu na kumulację spotkań i rekolekcji, które będą się odbywały w na przełomie lutego i marca na Jasnej Górze.

 3. Podsumowanie Oazy Żywego Kościoła 2013

  W dniach 27-29 sierpnia br. w Centrum Ruchu w Krościenku odbyło się Podsumowanie OŻK. Obecni byli przedstawiciele 26 diecezji, 4 zgromadzeń zakonnych. Pełnymi statystykami dotyczącymi liczby uczestników w tegorocznych oazach rekolekcyjnych będziemy dysponować najprawdopodobniej pod koniec października. Jednak ze sprawozdań przedstawianych ustnie
  w Krościenku można wysnuć wniosek, że nie miała miejsca zwyżka liczby uczestników rekolekcji oazowych.

  Podsumowanie Oaz Żywego Kościoła w Krościenku jak zwykle pokazywało, że jest wiele radosnych spraw, ale i różnych problemów. Jednak czasy nie są dzisiaj łatwe i dlatego, pomimo różnych trudności, których doświadczamy, powinna nam towarzyszyć ogromna radość, że nasz Ruch realizuje taką owocną służbę w Kościele poprzez pracę formacyjną w ramach oaz rekolekcyjnych,
  w których udział biorą uczestnicy ze wszystkich grup wiekowych i stanowych. Warto też pamiętać, że nasz Ruch organizuje największą liczbę rekolekcji, w których uczestniczy największa ilość uczestników w porównaniu z innymi ruchami eklezjalnymi w Polsce.

 4. Praca formacyjna w ciągu roku 2013/2014

  • Dni wspólnoty
   Hasłem tegorocznej pracy formacyjnej są słowa „Narodzić się na nowo”, które zostały zaczerpnięte z ewangelicznej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Będą one dla nas okazją, aby pochylić się nad momentem naszego nawrócenia i duchowej przemiany związanej z przyjęciem Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela i z przyjęciem sakramentem chrztu świętego.Celem pracy formacyjnej realizowanej podczas Dni Wspólnoty będzie budowanie w członkach
   i uczestnikach Ruchu żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Szczególnie cennym ubogaceniem tematu nowego narodzenia przez wiarę stanie się dla nas pierwsza encyklika Ojca Świętego Franciszka „Lumen fidei”.Temat nowego narodzenia da nam również okazję do podjęcia refleksji nad jakością formacji deuterokatechumenalnej, która jest w naszych wspólnotach fundamentem duchowego rozwoju wszystkich osób, które na drodze ewangelizacji spotkały Jezusa Chrystusa. Dlatego zwrócimy uwagę na znaczenie słowa Bożego i sakramentów w procesie nowego narodzenia. Ważną inspiracją do pochylenia się nad tematem roli słowa Bożego w procesie nowego narodzenia podczas adwentowego cyklu Dni Wspólnoty Ruchu będzie fakt, że jesteśmy w czasie wielkiego przebudzenia wiary, zainspirowanego ubiegłorocznym Synodem Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji i trwającego jeszcze Roku Wiary. Dlatego tematyka Dni Wspólnoty powinna budzić wszystkich członków Ruchu Światło-Życie do nowej ewangelizacji realizowanej w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2. Z kolei pięćdziesiąta rocznica ogłoszenia Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum concilium (4.12.1963 roku) zostanie zaakcentowana podczas wielkopostnych Dni Wspólnoty. Konstytucja ta stała się wielką kartą soborowej odnowy Kościoła, która zainspirowała sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego do stworzenia deuterokatechumenalnego systemu formacji chrześcijańskiej, głęboko opartego na inicjacji liturgicznej.Natomiast Dni Wspólnoty Ruchu realizowane w okresie paschalnym w roku 2014 powinny inspirować nas do jeszcze głębszego otwarcia się na moc Ducha Świętego w życiu osobistym
   i w naszych wspólnotach oraz do odkrycia charyzmatycznego wymiaru naszego Ruchu.Podejmując wspomniane wyżej tematy podczas Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie dołóżmy wszelkich starań, by jak najwięcej ludzi mogło narodzić się na nowo do żywej wiary przez słowo Boże i sakramenty, aby w mocy Ducha Świętego dawać świadectwo, które stanie się źródłem odnowy duchowej naszej Ojczyzny, Europy i całego świata!Organizując i prowadząc dni wspólnoty w diecezjach i rejonach, pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad:

   1. jedności na wszystkich szczeblach zaangażowania w Ruchu (aby w każdej diecezji odbywały się dni wspólnoty dla moderatorów i odpowiedzialnych, dni wspólnoty dla animatorów i diakonii oraz dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie);
   2. jedności grup wiekowych i stanowych (aby spotkania te były przeżywane wspólnie przez członków naszego Ruchu ze wszystkich poziomów wiekowych i stanowych);
   3. jedności merytorycznej (należy przestrzegać założeń dni wspólnoty opracowanych przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie);
   4. jedności formalnej (zachować wierność poszczególnym elementom, które stanowią zawartość dnia wspólnoty);
   5. jedności czasowej (we wszystkich diecezjach i rejonach spotkania te powinny odbywać się w tych samych terminach, według Kalendarza Pracy Rocznej Ruchu).
  • Formacja permanentna
   W sierpniu ukazało się wydanie studyjne podręcznika „Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji I stopnia – Ewangelizacja indywidualna przez Modlitwę – Uczynki – Świadectwo”. Celem ORAE I stopnia jest przygotowanie i motywowanie członków naszego Ruchu i uczestników formacji podstawowej, począwszy od I stopnia Oazy Nowego Życia, do podejmowania ewangelizacji indywidualnej w swoim codziennym środowisku życiowym. Podstawę ORAE I stopnia stanowi dziesięć konferencji-spotkań zrealizowanych według metody „Modlitwa – Uczynki – Świadectwo”.Podręcznik ten będziemy również używać w rocznej pracy formacyjnej z animatorami w ramach formacji permanentnej w roku formacyjnym 2013/2014. Plan comiesięcznych spotkań dla animatorów
   w ramach formacji permanentnej powinien zawierać:

   • jedno z dziesięciu spotkań-konferencji prezentujących metodę ewangelizacji indywidualnej „Modlitwa – Uczynki – Świadectwo”;
   • konferencję o ewangelizacji, nowej ewangelizacji, Planie Ad Christum Redemptorem 2;
   • nauczanie kerygmatyczne o czterech prawach życia duchowego.

   Do materiałów pomocniczych dla wersji studyjnej podręcznika ORAE I stopnia – Ewangelizacja indywidualna przez Modlitwę – Uczynki – Świadectwo należą:

   • podręcznik „Modlitwa – Troska – Ewangelizacja”;
   • książeczka „Czy doświadczyłeś Bożej miłości?”;
   • prezentacje multimedialne wszystkich konferencji dołączone do podręcznika ORAE I stopnia (płyta CD);
   • dla poszerzenia niektórych tematów z nowej wersji podręcznika ORAE I stopnia (głównie treści kerygmatycznych), można korzystać również z wersji studyjnej podręcznika ORAE z roku 2012.

   Zachęcam, aby z materiałów zawartych w podręczniku ORAE I stopnia korzystać również podczas spotkań Oazy Dorosłych oraz kręgów Domowego Kościoła.

   Podręczniki: „Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2013/2014” oraz podręcznik ORAE I stopnia dostępne są u moderatorów diecezjalnych i zakonnych oraz w diakoniach słowa.

 5. Ogólnopolskie spotkanie proboszczów Koinonia

  (8-10 października 2013). Plan Ad Christum Redemptorem 2: Ruch Światło-Życie w służbie odnowy wspólnoty parafialnej.

 6. Dzień Skupienia dla parlamentarzystów i osób zaangażowanych społecznie

  11-13.10.2013 – Turno k. Białobrzeg – Ośrodek Emaus (diecezja radomska).

 7. Sympozjum – Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność

  KUL, 14 października 2013 r.

 8. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)

 9. Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych

  Porszewice, 21-23 października 2013

 10. Rekolekcje dla kapłanów

  Krościenko, 25-28 listopada 2013

 11. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności

 12. Zmiany personalne

  Posługę w Centrum Światło-Życie w Krościenku zakończył ks. Maciej Krulak. W związku z upłynięciem jego trzyletniej kadencji nastąpiły zmiany w posłudze Moderatora Centrum w Krościenku oraz Moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Centralnej Diakonii Wyzwolenia. Moderatorem KWC i Centralnej Diakonii Wyzwolenia został ks. Wojciech Ignasiak z archidiecezji katowickiej. Natomiast Centrum Światło-Życie w Krościenku będzie podlegało bezpośrednio Moderatorowi Generalnemu.

  Nastąpiły także zmiany odpowiedzialnych za filię poznańską. Posługę moderatora filii zakończył ks. Maciej Krulak. Od listopadowego DWDD posługę moderatora filii poznańskiej podejmie ks. Adrian Put z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W posłudze sekretarki filii Urszulę Pohl zastąpi s. Grażyna Łazor ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej.

  Kończącym posługi wyrażam wielkie podziękowanie za trud i zaangażowanie w pełnione zadania oraz życzę wielu łask Bożych na dalszą służbę w Kościele i w naszym Ruchu.

  Natomiast podejmującym nowe posługi w Ruchu życzę wielu sił i opieki Chrystusa Sługi oraz Niepokalanej Służebnicy Pańskiej!

 13. Dyrektorium Dóbr Doczesnych Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

 14. Centralna Diakonia Ewangelizacji

  Proszę wszystkie diakonie ewangelizacji o pełną mobilizację. Jesień nam obrodziła w ważne spotkania związane z formacją do ewangelizacji…

  Dlatego, po konsultacji z CDE i Moderatorem Generalnym, postanowiłem przenieść nasze coroczne OJDE na początek roku 2014, a teraz zachęcić wszystkich do udziału w II Kongresie Nowej Ewangelizacji w Warszawie, jak również w jednym z ważniejszych wydarzeń: Forum Ewangelizacyjnym CCC w Krakowie. Odbędzie się ono w dniach 14-16 listopada 2013 r. Dołączam do Komunikatu szczegółowy program Forum i zachęcam do uczestnictwa w tym wydarzeniu. O takich prelegentach na OJDE możemy tylko pomarzyć.

  Zgłaszać się na Forum można tylko z klucza ruchów i środowisk związanych z dziełami ewangelizacji. Jako Ruch mamy zarezerwowanych ok. 80 miejsc. Mamy też dla Ruchu przypisany kod, który należy podawać przy zgłoszeniu. Proszę więc, aby osoby chcące wziąć udział w Forum zgłosiły się do mnie (), wtedy otrzymają kod i będą mogły się zarejestrować do udziału w Forum. Na zgłoszenia czekam do końca września. Dobrze by było, aby każda diecezja była reprezentowana przez odpowiedzialnych za diakonię ewangelizacji.

  Marek Filar, odpowiedzialny za CDE

 15. Centralna Diakonia Formacji Diakonii

  Wielką radością są organizowane w różnych filiach ORD – Oazy Rekolekcyjne Diakonii. Szczególnie cieszy liczny udział osób z tych diecezji, z których przez wiele lat uczestnicy nie wyjeżdżali na takie rekolekcje.

  Prosimy o zachęcanie uczestników po formacji podstawowej i kończących ten etap formacji do udziału w ORD. Dotyczy to członków wszystkich gałęzi Ruchu. Przypominamy, że ORD, trwająca cztery dni, jest syntezą tego, czym jest Ruch Światło-Życie i jego charyzmat.

  Przypominamy, że ideałem, do którego dążymy, jest organizowanie ORD nie tylko „wielostanowo”, ale też w wymiarze międzydiecezjalnym, najlepiej na poziomie filii.

  Planowane ORD należy zgłaszać do Moderatora Filii.

 16. Centralna Diakonia Modlitwy

  Forum Biblijne

  Od 1 września 2013 r. ruszyła kolejna edycja czytania Biblii. Tym razem czytamy Księgę Izajasza. Zapraszamy Wasze wspólnoty i znajomych do tej inicjatywy. Codziennie czytamy jeden rozdział (przez dwa miesiące). Forum Biblijne:www.CzytamyBiblie.pl.

  Internetowa Diakonia Modlitwy

  Zakończyliśmy wysyłanie intencji na maila. Dziękujemy każdej osobie, która włączyła się do IDM-u i zanosiła swoją modlitwę za kogoś, kto o to prosił! Od marca 2009 roku zostało wysłanych ok. 4500 intencji. 600 osób włączyło się w to dzieło.

  Nie rezygnujemy jednak ze „Skrzynki intencji” i omadlania ich. IDM zmienia swoją formę:

  1. Intencje nie będą wysyłane na adres mailowy, tylko będą (są) widoczne na stronie http://www.oaza.pl/cdm/skrzynka-intencji. Zmianę tę wprowadziliśmy na początku sierpnia.
  2. Każda osoba, która chce się włączyć w omadlanie – deklaruje na stronie swoją modlitwę na czas dwóch tygodni. Nie trzeba więc się stresować, że nie daję rady się modlić i oficjalnie informować o rezygnacji z IDM-u. Deklarujemy się na dwa tygodnie. Po tym czasie osoba przestaje być widoczna na stronie, tym samym zakończyła swoje zobowiązanie modlitewne.
  3. Modlimy się we wszystkich intencjach polecanych w „Skrzynce intencji”.
  4. Jak zadeklarować swoją modlitwę?http://www.oaza.pl/cdm/idm – lub na stronie www.oaza.pl/cdm, w dziale STREFA MODLITWY zakładka „IDM – kto się modli?”;
   • klikamy DOŁĄCZ DO NAS;
   • wypełniamy formularz;
   • dostaniemy na maila potwierdzenie;
   • na stronie będziemy od razu widoczni (z odliczaniem dni omadlania – od 14 w dół).

  Zachęcamy do włączenia się w IDM właśnie w takiej czasowej formie.

  Planowane terminy Oaz Modlitwy CDM

  • Jesień 2013 r. – 15-17 listopada 2013 r., Warszawa
  • Wiosna 2014 r. – 28-30 marca 2014 r., Warszawa
 17. Centralna Diakonia Wyzwolenia

  • Pielgrzymka KWCZapraszamy serdecznie na Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Krakowa
   28 września 2013 r.Program

   • 10.00 Nabożeństwo Słowa z konferencją ks. Wojciecha Węgrzyniaka „Wierzę w Boga, który wyzwala”, uczczenie relikwii Jana Pawła II, składanie deklaracji KWC
   • 12.00 Droga Krzyżowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
   • 14.00 przerwa
   • 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia

   Po Mszy świętej w auli Jana Pawła II – Nawigacja w rodzinie (ok. 1,5 h). Nawigacja w rodzinie to warsztaty dla małżonków, których celem jest pogłębienie więzi małżeńskiej.

  • Oaza Rekolekcyjna Diakonii WyzwoleniaFilia warszawska wraz z CDW planuje przeprowadzić Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia (7-11 listopada 2013 w Łodzi). Do udziału w ORDW zapraszamy: trwających
   w KWC, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat tego dzieła, rozeznających miejsce posługi, pragnących „czegoś więcej” na rzecz wyzwolenia oprócz podstawowych środków, jakimi są modlitwa i post, osoby pragnące posługiwać w Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia.

  Osobom posługującym w Diakonii Wyzwolenia przypominamy, że tak jak w poprzednich latach na stronie www.kwc.oaza.pl jest umieszczony program formacyjny. W tym roku jest on ściśle związany z modlitwą zawierzenia, która jest umieszczona na deklaracji KWC.

  W Katowicach działa od kilkunastu lat Ośrodek Profilaktyczno-szkoleniowy im. Ks. F. Blachnickiego. Organizowane są w nim kursy, rekolekcje, warsztaty dla osób uzależnionych, współuzależnionych. Wszystkich chętnych do wzięcia w nich udziału zapraszamy do zapoznania się z terminami na stronie www.osrodek-brynow.pl.

  Kwartalnik Eleuteria – oficjalne pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czeka na nowych prenumeratorów. Zgłoszenia proszę kierować na adres .

  Zapraszamy do odwiedzania naszych stron www.kwc.oaza.pl orazwww.eleuteria.pl

 18. Centralna Diakonia Życia

  Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia – 28 IX 20013 w Warszawie, w parafii św. Jakuba przy ul. Grójeckiej 38 (przy placu Narutowicza). Początek o godz. 10.00, zakończenie ok. 17.00-18.00 (po Mszy świętej).

  Spotkanie odpowiedzialnych ma służyć przedstawieniu aktualnych zadań stojących przed Diakonią Życia, podzieleniu się pracą diakonii w diecezjach, przekazaniu konkretnych inspiracji dla rozwoju Diakonii.

  Jeśli w danej diecezji nie ma Diakonii Życia lub nie ma odpowiedzialnych za nią, prosimy moderatorów diecezjalnych Ruchu lub pary diecezjalne Domowego Kościoła o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej diakonii lub po prostu osób, które po powrocie ze spotkania będą mogły przekazać informacje.

  Odpowiedzialni za DŻ proszą o wcześniejsze zgłoszenie udziału w spotkaniu. Zgłoszenie nie jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniu, umożliwi jednak lepsze przygotowanie spotkania.

  e-mail: , tel.: 663 740 599

  Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzieży. Diakonia Życia proponuje weekendowe rekolekcje dla młodzieży poświęcone płciowości, przyjaźni i miłości. Rekolekcje nie są organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele DŻ są gotowi przyjechać do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje poprowadzić. Zainteresowanie rekolekcjami prosimy zgłaszać do odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie, tel. 61 879 77 69, kom. 663 740 599, e-mail: cdz(at)oaza.pl.

  „Między odrzuceniem a akceptacją”. Warsztaty poświęcone problemowi homoseksualizmu, 8-11 listopada 2013 r., Ożarów Mazowiecki

  Dlaczego organizujemy te warsztaty? Dlatego że problem homoseksualizmu różnymi drogami wdziera się do naszego życia. Z jednej strony mamy do czynienia z agresywnymi działaniami środowisk gejowskich. Z drugiej niedawna wypowiedź Papieża odwołująca się przecież do nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego wywołała medialną sensację. Widać więc, że temat wywołuje skrajne emocje a zarazem nie jest dobrze rozumiany również w środowiskach ludzi wierzących.

  Jako chrześcijanie nie możemy być bezradni wobec tego problemu. Powinniśmy umieć się z nim zmierzyć, kompetentnie na niego odpowiadać, umieć w razie potrzeby wskazać drogi wyjścia. Temu mają służyć te warsztaty.

  Na warsztaty zapraszamy pełnoletnich członków Ruchu, którzy ukończyli formację podstawową (w przypadku osób z Domowego Kościoła wystarczy przeżycie oazy I stopnia). Zapraszamy także kapłanów i siostry zakonne.

  Uwaga! _NIE_ są to warsztaty dla osób zmagających się z niechcianymi skłonnościami homoseksualnymi, nie jest to też grupa wsparcia!

  Zgłoszenia na adres:

  Telefon kontaktowy: 691 447 397

  „Stajemy się rodzicami – w oczekiwaniu na nowe życie” – rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie przygotowują się do rodzicielstwa, 8-11 listopada 2013 r., Częstochowa.

  W sposób szczególny rekolekcje przeznaczone są dla par „w drodze”, czyli już oczekujących dziecka. Tak naprawdę rekolekcje te są jedyną tego typu „Duchową Szkołą Rodzenia”
  w pigułce. Chcemy zwrócić uwagę na sytuacje szczególne gdy pojawia się „mały człowiek”
  i życie rodziców wywraca się do góry nogami.

  Zgłoszenia: Agnieszka Jaromin, tel. 668-441-251, 

 19. Centralna Diakonia Liturgiczna

  U progu nowego roku formacyjnego wciąż pobrzmiewa pytanie zadane na tegorocznym Podsumowaniu: Jakie dostrzegamy wyzwania płynące ze zbliżającej się 50. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o Liturgii, która będzie miała miejsce 4.12.2013 r.? Czy w związku z tym wydarzeniem nasz Ruch powinien podjąć nowe inicjatywy w służbie dla odnowy Kościoła?

  Przenieśmy to na grunt naszych diecezji, zgromadzeń, parafii. Jeśli są tam diakonie liturgiczne – wspierajmy je. Gdy ich nie ma – twórzmy.

  Ruch ma potężną siłę oddziaływania w dziedzinie liturgicznej odnowy: wciąż aktualny
  i porywający program formacyjny, coraz większe zastępy ceremoniarzy, animatorów, przewodników scholi, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej a od pewnego czasu także stałych lektorów,
  a w przyszłości – akolitów, wiele grup służby liturgicznych skupiających dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny.

  Nasze praktyki przygotowania liturgii, celebrowania jej, w szczególności liturgii godzin mogą być inspiracja dla wielu. Ludzie Ruchu włączają się w formację młodzieży przed bierzmowaniem,
  w przygotowywanie do przyjęcia innych sakramentów, w prowadzenie kursów dla lektorów
  i ministrantów oraz ceremoniarzy i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (przyjmujących funkcje).

  Nowy rok stanowi dla naszego Ruchu wyzwanie do podjęcia z nowym zapałem i energią a także przy użyciu nowych metod dzieła liturgicznej odnowy. Jedną z pomocy mogą być materiały w formie folderu, które są przewodnikiem po zasobach dostępnych w sieci, by łatwo można było znaleźć potrzebne materiały.

  Opracowywane są także pomoce dla posługujących – dostępne jako ceremoniał Krościenka
  w wersji drukowanej, część z nich była już prezentowana w czasie COM-u.

  W czasie rekolekcji ORDL w Krościenku, które odbyło się tuż przed Podsumowaniem OŻK
  w czasie jednego z wieczornych spotkań przeprowadziliśmy wspólną analizę projektu odnowy służby liturgicznej w parafii w oparciu o podstawowe dane demograficzne i wybrane aspekty duszpasterskie. Interesujące było to, że plan, który przygotowaliśmy w istocie prowadził do odnowy całej parafii,
  a nie tylko jednego z aspektów jej działalności.

  Ten sposób pracy jest rozwijany i być może zostanie zaproponowany jako jedna z metod spotkań grupach w czasie kapłańskich rekolekcji ORDL. Potrzebne są jednak uwagi Księży na temat tej metody, a także przesłanie kilku opisów parafii – różnej wielkości i mających rożne silne i słabe strony.

  Najbliższe spotkania DL to DWDD – warto, by uczestniczyli w ty, spotkaniu przedstawiciele DL ze wszystkich diecezji. Podobnie w czasie OJDL w połowie grudnia w Laskach i w Warszawie. To ostatnie spotkanie jest o tyle istotne, ze będzie połączone z modlitwami i Eucharystią przy grobie ks. Wojciecha i z modlitwą o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. Ponadto OJDL z założenia ma skupiać wszystkich przedstawicieli DL z Polski, będzie więc unikalną okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i do świętowania 50. Rocznicy ogłoszenia KL.

  Ruch Światło-Życie czynnie włącza się w prace Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Istnieje już wstępny projekt dokumentu dotyczącego nowych zasad formacji zespołów służby liturgicznej, który ma być dyskutowany podczas najbliższego Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Licheniu, w listopadzie b.r. (tekst w załączniku).

  Ks. Stanisław Szczepaniec na podstawie uwag wybranych środowisk chce w połowie października przygotować finalną wersję. W związku z tym mamy czas do 30.09.2013, by przesłać swoje propozycje. Proszę o nadsyłanie ich na adres sekretariatu CDL ().

  Czego się po tym spodziewam? Tego, że w pewnym sensie nawiążemy do prac sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ruch powinien i może zaproponować program maksimum. Zwróćmy uwagę, że język dokumentu pasuje do wielu naszych (ale właściwiej było by rzec – wskazanych przez Założyciela) intuicji i praktyk. Już na pierwszych stronach jest mowa o mistagogii jako zasadzie formacji. Dla mnie jest to rewolucyjne w dokumencie tego typu.

  Uważam, że Ruch nie może tego typu próby kontestować, ale zamienić to „na język praktycznego ruchu, praktycznego działania”. Nic przez to nie stracimy, a możemy dzieło liturgicznej odnowi prowadzić szerzej i animować w całej Polsce.

  Tak też napisano w Dyrektorium: „Osoby należące do ruchów i innych wspólnot prowadzących własną formację, mogą w nich przygotowywać się do pełnienia funkcji liturgicznych, jeśli program formacyjny danej wspólnoty uwzględnia wymagania przedstawione w niniejszym Dyrektorium. Spełnia je formacja ruchu Światło-Życie. Osoby, które przeżywają swoją formację duchową
  i apostolską we wspólnotach tego ruchu mogą przyjmować błogosławieństwa do poszczególnych stopni w spełnianiu funkcji liturgicznych w parafii” (DDSL 59) – jest to przytoczone w „Programie..” na stronie 9.

  Wojciech Kosmowski, Odpowiedzialny za CDL

 20. Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

  Utrzymanie oaza.pl

  Na serwerze oazowym znajdują się obecnie serwisy ogólnopolskie Ruchu Światło-Życie
  (w tym serwis oaza.pl, serwis krajowy Domowego Kościoła, strony diakonii centralnych
  i niektórych dzieł Ruchu) oraz serwisy diecezjalne w ramach domeny oaza.pl.

  Koszt utrzymania serwera i domeny jest pokrywany z:

  • wpłat „abonamentowych” z diecezji i ośrodków, które korzystają z serwera oazowego (przyjmuje się, że wpłaty w wysokości 200 zł dokonane przez wszystkich użytkowników powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera);
  • wpłat członków DKS i osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający z braku wpłat „abonamentowych”).

  Na podstawie tytułów wpłat możemy stwierdzić, że większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych.

  Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny są niezmienne i wynoszą ok. 6000 zł rocznie. Działania finansowe związane z utrzymaniem oaza.pl prowadzi:

  Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Warszawie, ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa, Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157, tytuł przelewu: DKS – serwer (diecezja lub ośrodek).

  Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl są umieszczane na stronie CDKS (www.oaza.pl/cdks) w zakładkach Finanse i Serwer.

  Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe”
  (w imieniu diecezji czy diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego prowadzone przez nasz Ruch.

  Nowy serwis www.oaza.pl

  Ruch Światło-Życie otrzymał swoje strony osiem lat po utworzeniu pierwszej strony www na świecie. Historia serwisu www.oaza.pl sięga roku 1996, kiedy to rozpoczęto prace nad jego powstaniem. W 1997 roku została wykupiona domena oaza.org.pl i wstawione na stronę pierwsze teksty (dokładnie 19 czerwca). W tym roku mija siedemnaście lat od chwili rozpoczęcia prac przygotowawczych. W ciągu tych lat w cyfrowym świecie zmieniło się bardzo wiele.

  Zmieniły się również oczekiwania odbiorców oaza.pl, a także zadania. Coraz częściej przygotowanie strony to długi i skomplikowany proces, który nie jest możliwy do zrealizowania w ramach normalnej pracy diakonijnej. Wyraźnie pokazały nam to kilkuletnie starania, dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie nowego serwisu www: odpowiadającego współczesnym standardom i naszym potrzebom, ze skonfigurowanym dla naszych potrzeb CMSem oraz zrealizowaną profesjonalnie stroną graficzną.

  Projekt zostanie zrealizowany przez wrocławską firmę Providerhttp://www.provider.pl/.

  Obecnie jesteśmy na etapie specyfikacji i innych wstępnych ustaleń. O każdym kolejnym kroku będziemy informować na stronie CDKS i na oaza.pl, podobnie o postępach zbiórki.

  Koszt wstępnie wyceniono na 8400-8800 zł (może on ulec niewielkim zmianom), ale musimy jeszcze zapłacić od tego VAT. Wiążącą umowę podpiszemy w momencie, kiedy zbierzemy 50% całej kwoty.

  Zwracamy się do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie z prośbą o pomoc w zebraniu niezbędnej kwoty.

  Wpłaty prosimy kierować na konto:

  Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie, ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa, Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157, tytuł przelewu: DKS – nowy serwis WWW.

  W chwili obecnej na ten cel mamy już zebrane 2000zł.

  Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks.

  Wiola i Michał Szepietowscy
  odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego, 

 21. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

  OJDOR – Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Częstochowa, 18-20.10.2013 r.

  Rekolekcje i inne spotkania na Kopiej Górce

  • ORD: 27.12.2013.-1.01.2014. – zakończona balem sylwestrowym (zgłoszenia do 30.11.2013)
   Serdecznie zapraszamy:

   • studentów, dorosłych oraz małżeństwa po podstawowej formacji deuterokatechumenalnej w Ruchu (trzy stopnie oaz i trzy etapy pracy w grupach pooazowych);
   • kapłanów, osoby konsekrowane, alumnów seminariów duchownych, zainteresowanych Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele, dla których ORD może stać się pierwszą, całościową prezentacją charyzmatu Ruchu Światło-Życie.

   Koszt (z balem): uczniowie i studenci – 350 zł; dorośli – 400 zł; dzieci – 220 zł (3-12 lat);
   starsze – 320 zł.

   ORD zakończymy Bezalkoholowym Balem Sylwestrowym w duchu Nowej Kultury dla uczestników rekolekcji, jak i dla innych chętnych osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły po 15 października na www.oaza.pl/cdor.
   Zgłoszenia – do 30 listopada 2013 r.:
   CDOR (Grażyna Miąsik), email:; tel. 660 447 475.

  • „Jak kochać i być kochanym” – rekolekcje dla narzeczonych: 27.12.2013. – 1.01.2014. – zakończone bezalkoholowym balem sylwestrowym (zgłoszenia do 30.11.2013.)
   Przygotowanie do dojrzałego przeżywania miłości w sakramencie małżeństwa jest jedną
   z najpilniejszych potrzeb czasów, w których żyjemy. Dlatego warto zachęcić do udziału
   w tych rekolekcjach młodych ludzi, którzy w poważny sposób myślą o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Rekolekcje dla narzeczonych są szansą, by spotkać żywego Pana Jezusa i zaprosić Go do swego życia, do małżeństwa jako Pana i Zbawiciela; lepiej poznać siebie, wzajemne oczekiwania i zgłębić wiele zagadnień małżeńskiego życia.Narzeczeni otrzymują dokument uczestnictwa w katechezach przedmałżeńskich.Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu Światło-Życie, ale wszyscy, którzy chcą zaprosić Jezusa do swojego życia; narzeczeni z wyznaczoną datą ślubu, ale także ci, którzy odkrywają, że pragną być razem. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (możemy przyjąć tylko 15 par), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Koszt: 840 zł od pary (z balem)
   Zgłoszenia – do 30 listopada 2013 r.:
   CDOR (Grażyna Miąsik), email: ; tel. 660 447 475.
  • Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy
   Jezus chce od nas radości święta, radości życia chrześcijańskiego. Chce też od nas całego zaangażowania. Chrześcijanin jest człowiekiem radości… Radości nie można zatrzymywać: musi iść naprzód (Ojciec Święty Franciszek).Centrum Ruchu Światło-Życie zaprasza na Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy w duchu Nowej Kultury dla uczestników ORD i rekolekcji dla narzeczonych oraz dla innych chętnych osób. Szczegóły po 15 października na www.oaza.pl/cdor.Termin: 31.12.2013.-1.01.2014.
   Miejsce: Remiza, ul. Kościuszki 1, Krościenko nad Dunajcem.
   Koszt (dla osób spoza uczestników rekolekcji): 80 zł od osoby / 140 zł od pary. Ilość miejsc ograniczona!W programie: zabawa z wodzirejem; słodki poczęstunek; gorący posiłek; zimne i ciepłe napoje; przed i po balu możliwość noclegu (ok. 25 zł za jeden nocleg z własnym śpiworem).Zgłoszenia – do 20 grudnia 2013 r.:

   • CDOR (Grażyna Miąsik), email: ; tel. 660 447
   • Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
   • W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy.
   • Wpłaty najpóźniej do 20 grudnia 2013 r. Uwaga: wpłaty (cała kwota) dokonujemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (email) przez CDOR, na konto:

   Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” – DOR, Bank Spółdzielczy
   w Krościenku n. D., nr 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102,
   z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto…; „Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy”).

  Kontakt:

  Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR), ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik), email: www.oaza.pl/cdor

  Fundusz rekolekcyjny

  Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata. Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.

  Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.

  Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” – DOR; Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102; z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

 22. Podziękowanie za listy jedności

  Na zakończenie Komunikatu nr 1/2013-2014 gorąco dziękuję za wszystkie listy jedności i inne wyraz pamięci, które przesłaliście na moje ręce podczas tegorocznych wakacji oraz za życzenia
  w związku z wyborem mojej osoby na drugą kadencję w posłudze Moderatora Generalnego. Ufam, że owoce wakacyjnych rekolekcji będą widoczne w życiu wspólnot naszego Ruchu.

  Proszę wszystkich o wielką modlitwę w intencji Ruchu Światło-Życie! Życzę wszystkim zdolności wsłuchania się w głos Ducha Świętego, który zawsze przemawia w Kościele przez naszych Pasterzy oraz postawy posłuszeństwa wynikającego z wiary i naśladowania Chrystusa, który zostawił nam doskonały przykład posłuszeństwa woli Ojca!

  Sługo Boży ks. Franciszku Blachnicki, wierny naśladowco Chrystusa Sługi, wstawiaj się za nami!

  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

Pan z Wami!

Ks. dr Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Katowice, 23.09.2013, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera