Krąg Diecezjalny 22 września 2013

Kochani! Pary Rejonowe! Animatorzy! Wspólnoto Domowego Kościoła !

W niedziele 22 września br. w Pelplinie odbyło się pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie przedstawicieli Kręgu Diecezjalnego DK. Spotkanie przygotowała i wraz z  moderatorem diecezjalnym  ks. Wincentym Pytlikiem poprowadziła, pelplińska para diecezjalna DK – Basia i Henio Urbańscy. Po podzieleniu się życiem poszczególnych rejonów przez aktualnie posługujące pary rejonowe (Genia i Krzysiu Wieccy – rejon tczewski, Krysia i Mirek Król – rejon lęborski, Iwona i Marek Lemańczykowie – rejon chojnicki, Ela i Ignacy Majkowscy – rejon kartusko-kościerski, Ela i Janusz Gawrońscy – rejon bytowski), para diecezjalna podziękowała za wielkie zaangażowanie, codzienną pracę i troskę par rejonowych o sprawy naszej wspólnoty. Podkreśliła szczególny wymiar minionego roku formacyjnego w roku jubileuszu 40-lecia DK i zaangażowanie wszystkich rejonów w przygotowanie obchodów  jubileuszu na terenie naszej diecezji. Znalazło to odzwierciedlenie w wyjątkowo licznym udziale rodzin w DDW w Sianowie. Miło było się  spotkać, by powspominać dawne czasy ale też zobaczyć, że nasza wspólnota, to coraz młodsze pokolenie ludzi radosnych, otwartych na ducha wspólnoty,  co ma też przełożenie na coraz większą ilość kręgów nowych i pilotowanych. W dalszej części spotkania z udziałem przedstawicieli diakonii rekolekcyjnej DK Marioli i Zdzisława Lejków, planowano czas przyszłorocznych letnich rekolekcji formacyjnych w Pelplinie i postanowiono o organizacji:

Zaplanowano także rekolekcje dla wszystkich animatorów DK naszej diecezji, w dwóch turach, w formie Dni Skupienia (terminy podamy wkrótce).

Ksiądz moderator przedstawił także propozycje rekolekcji dla kapłanów (opiekunów naszych kręgów) w terminie 13-16 listopada br. Zachęcamy do udziału.

We wszystkich rejonach planuje się także organizację rekolekcji ewangelizacyjnych i tematycznych w/g oddzielnych harmonogramów.

W sprawach bieżących omówiono przygotowania DK do Diecezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, który odbędzie się w dniach 4-5 października br. Gorąco zachęcamy rodziny do licznego udziału w tym ważnym, także dla naszej wspólnoty, wydarzeniu.

Para diecezjalna podzieliła się wiadomościami po Ogólnopolskim Podsumowaniu Roku DK w Koszalinie, które miało miejsce w dniach 6-8 września br. Tegoroczne  spotkanie zdominowała i szczególne emocje wzbudziła propozycja zmian „Zasad DK”, zaproponowana przez komisję powołaną na Konferencji Episkopatu Polski. Krąg diecezjalny zapoznał się z proponowanymi zmianami zasad i postanowił szerzej je przeanalizować, a wnioski przedłożyć wspólnocie w późniejszym terminie. Na ten czas krąg przychylił się do sugestii diecezjalnego moderatora DK, aby nie wzbudzać dodatkowych emocji i w głębokim zaufaniu Bogu i Kościołowi podejść do proponowanych zmian.

Spotkanie zakończono modlitwą, zawierzając całą wspólnotę DK Niepokalanej Matce Kościoła i prowadzeniu Ducha Świętego.