Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie

tekst Dyrektorium w formacie pdf

Projekt tego dokumentu został przygotowany i opracowany do przedstawienia Kongregacji DIAKONII (30.04.–3.05.2013 r.) przez zespół powołany przez CDJ, w składzie: Grzegorz Nowicki, Krzysztof Jankowiak, Beata i Tomasz Strużanowscy, Ewa Matuszyńska. Dokument opierał się na wcześniej powstałych (na przestrzeni kilku lat) projektach dyrektorium.

Przed Kongregacją DIAKONII delegaci otrzymali tekst Dyrektorium z prośbą o uwagi. Zgłoszono ich sporo – do 35 paragrafów. Większość z nich została uwzględniona w projekcie przygotowanym na samą Kongregację. Tekst z tymi poprawkami delegaci otrzymali w recepcji Kongregacji. Podczas Kongregacji delegaci mogli zgłaszać jeszcze propozycje poprawek. Wpłynęło ich zaledwie kilka i dotyczyły pojedynczych punktów.

W trakcie dyskusji podczas Kongregacji, mimo że wizja całości dokumentu spotkała się z akceptacją uczestników Kongregacji, to jednak, szczególnie w temacie dotyczącym własności domu przy ul. Jagiellońskiej 100 w Krościenku, będącego domem rekolekcyjnym Domowego Kościoła, pojawiły się rozbieżności i budowały się duże negatywne emocje. W związku z tym Moderator Generalny podjął decyzję, że „Dyrektorium” nie zostanie przedłożone do głosowania podczas VI Kongregacji, aby tym samym dać jeszcze czas do rozmowy i dopracowania dokumentu, aby nikt z Kongregacji nie wyjeżdżał z poczuciem przegranej. Zwłaszcza że choć kontrowersje dotyczyły głównie jednego punktu, sposób przyjęcia rzutowałby na odbiór całego dokumentu. Tak więc podstawą decyzji o nie podejmowaniu głosowania nad przyjęciem Dyrektorium nie była ilość zgłoszonych poprawek i uwag (tych było niewiele, a przed podjęciem decyzji Moderator Generalny nie sprawdzał ile ich wpłynęło), ale kontrowersje dotyczące paragrafu 38. Dyrektorium.

Pomimo że Dyrektorium nie zostało przyjęte przez Kongregację Diakonii, wskazano, że w zarządzie dobrami doczesnymi można się już teraz kierować przedstawionym projektem Dyrektorium. Nieprawdą jest więc informacja podana w „Liście kręgu centralnego DK na rok formacyjny 2013/2014”, że nie ma do czego się odnosić w kwestii zarządu dobrami doczesnymi w Ruchu. Dokument jest, podczas Kongregacji nikt nie zgłosił zastrzeżeń do propozycji kierowania się jego zasadami. Moderatorzy diecezjalni Ruchu Światło-Życie otrzymali tekst Dyrektorium razem z Komunikatem w czerwcu 2013 roku z informacją, że wskazania Dyrektorium w obecnej formie, przed jego formalnym zatwierdzeniem, można stosować w praktyce. Tak więc w Ruchu jest informacja i jest przedstawiony konkretny punkt odniesienia w kwestiach materialnych. Potrzeba tylko dobrej woli, by zacząć go stosować w całym Ruchu.

ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie