Animatorka ODB w Nowej Karczmie 07.2013

W rekolekcjach ODB uczestniczyłam po raz pierwszy. Należę do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Na rekolekcjach byłam animatorką sześcioosobowej grupy dziewcząt w wieku od 7 do 10 lat. Razem z moja grupą pełniłyśmy w ciągu dnia różne dyżury (liturgiczny, sprzątający, obiadowy, zmywający). Prowadziłam spotkania w grupie, na których każdego dnia omawialiśmy z dziećmi temat przewodni Oazy. Na rekolekcjach rozważaliśmy też poszczególne tajemnice różańca świętego oraz Modlitwę Pańską. Te rekolekcje dały mi wiele radości, pogłębiłam swoją wiarę, umocniły mnie duchowo, uczyłam się też cierpliwości, miłości do bliźniego oraz szanowania chleba.
Chwała Panu!