Sianowo 2013 – prezentacje rejonów

W dniu 22.06.2013 odbył się Wiosenny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie w Sianowie. Relacja z tego dnia zostanie opublikowana wkrótce. Z okazji 40 – lecia istnienia Domowego Kościoła na ziemiach polskich każdy z rejonów przedstawił swoją historię.

Rejony:

Tczew


Do góry

Rejon kartusko – kościerski


Krąg też zaprezentował specjalnie skomponowaną pieśń:

My rodziny z Kaszub dzisiaj tutaj przybywamy amen, amen, amen
Maryję Sianowską gorąco kochamy amen, amen, amen
Chcemy jej dziękować, za to że jest z nami
Że każdego roku troski Jej składamy
Że drogę do Syna nam wskazuje
W Domowym Kościele serce Jej się czuje

Jedenaście kręgów mamy, a w nich dzieci wiele amen, amen, amen
Bezpieczni jesteśmy w jedności w Kościele amen, amen, amen
Tu gdzie serce Kaszub – rodziny złączone
W Domowym Kościele idą w Boga stronę
Spotkać się pragną w ważnych chwilach życia
Wtedy ludzka miłość prawdziwie rozkwita

Jezus naszym Światłem, drogę nam wskazuje amen, amen, amen
Życie w świętej wierze, wciąż nas zaskakuje amen, amen, amen
My wiemy, że mamy Ojca swego w niebie
Wciąż nam błogosławi w życiu, w wierze, w chlebie
Kto Bogu zaufa, już się nie zawiedzie
My rodziny z Kaszub chcemy to powiedzieć!

Uwielbiamy Boga w Trójcy jedynego amen, amen, amen
Wszystko czym jesteśmy to dar od Niego amen, amen, amen
Niech ta pieśń wskazuje, co jest sensem życia
Niech serca raduje, pokojem zakwita
Dzisiaj jubileusz już czterdziesty mamy
Życie swe na nowo Bogu dziś składamy

Duchu Święty przybądź w nowym tchnieniu życia amen, amen, amen
Błogosław kapłanom, niech wiara rozkwita amen, amen, amen
Chcemy być świadkami, że Ty żyjesz Panie
Niech w rodzinach naszych wiara nie ustanie
Niechaj miłość nasza w Tobie wciąż jest trwała
Bogu Ojcu w Trójcy niechaj będzie chwała.

Do góry

Rejon lęborski

Czytanie z Dziejów lęborskiego Domowego Kościoła.

Onego czasu żył w ziemi lęborskiej pewien człowiek pokolenia kapłańskiego. A imię onego kapłana Dariusz Nędza. A charyzmat jego Mojżeszowi podobny.

I rzekł do niego Pan: „Żal mi mego ludu, albowiem cierpi udręki z powodu grzechów swoich. Wyprowadź go z ziemi egipskiej marazmu, ziemi słabości do Domowego Kościoła, który orzeźwi ducha jego.”

Ów Mojżesz wymawiał się mówiąc: „Ociężały me usta i zesztywniał język.”

Pan zaś odrzekł: „Czy nie masz brata swego Aarona – on będzie mówił do ludu Twego, a Ty przewodzić mu będziesz.”

I serce Mojżesza spokojnym się stało, albowiem pojawił się Aaron dwoisty: Aaron Krystyna i Aaron Zbigniew Rudyk. I powiódł Mojżesza lud swój drogą mozolną, a przemawiał do ludu Aaron dwoisty. A liczba lat dotychczasowej wędrówki 18. I zmieniało się w owym czasie oblicze Mojżesza i Aarona. Dziś imię Mojżesza z pokolenia kapłańskiego – Marek Kiedrowicz, Aaron dwoisty w postaci Mirosława i Krystyny Królów występuje. Ludu zaś wędrującego ogromne mnóstwo, liczba mężów wędrujących 32 nie licząc kobiet i dzieci.

Lód ów krnąbrnym jest słabym w postanowieniach swoich przepiórek i manny pożąda z sercem swoim, na trud zobowiązań szemrzeniczym w Meriba i Massa. Gromadzi się w plemionach kręgami zwanych. Kręgi zaś owe na kształt egipskich pojawiają się:

  • Krąg pierwszy jakoby żaby plag egipskich najstarszy jest i głośny okropnie.
  • Krąg drugi na kształt komarów ciętym w zapale swoim.
  • Krąg trzeci niczym muchy uprzykrzone i osy nie ustępuje godności pierwszemu.
  • Krąg czwarty energią szarańczy posiada.
  • Krąg piąty nagły jak grad spadający.
  • Krąg szósty najmłodszy i godzien podziwu w gorliwości swojej ciemności rozprasza.

I wędrują kręgi do ziemi obiecanej, a droga ich daleka. I starają się Panu przypodobać czynami swymi. W tym celu organizują… Teraz porzucając stylizację biblijną zapraszam do odgadywania specyficznych działań lęborskiego DK.

Raz do roku w karnawale organizujemy spotkania taneczne z których wykluczamy Noego i zapraszamy Jana Chrzciciela i Samsona (podpowiedź: jako nazarejczycy wina i sycery nie pili).

Uczęszczamy także w pięć pierwszych szabatów na modlitwy na cześć niewiasty obleczonej w księżyc.

W maju uczestniczymy w ogólnopolskim marszu anty-Herodowym.

W tym miejscu chcemy podziękować tym, którzy dali początek lęborskiemu DK, a nieobecnym tu księdzu Dariuszowi Nędzy, pamiętamy w modlitwie i pierwszym Aaronom, moderatorom lęborskiego DK: Krystynie i Zbigniewowi Rudykom wręczamy symboliczną namiastkę manny.
Do góry

Rejon chojnicki

Kręgi rodzin z grodu tura
I okolic licznych jego
Jest nas kręgów jedenaście
I wszyscy pragną jednego

Dążyć drogą do świętości
Małżeństwami, rodzinami
Dzielić smutki i radości
W drodze niełatwej czasami

Wspólnie razem odkrywamy
Drogę, którą nam pokazał
Nasz kochany ksiądz franciszek
Który też gorliwie kazał

Nie poddawać się w trudnościach
Na modlitwie ciągle trwać
Aby kościół nasz domowy
Świętą drogą mógł się stać

Do góry